Nou gabinets d’arquitectura opten al concurs d’idees per transformar l’edifici històric de Ca Padró en la futura Escola de Música de Valls

Nou gabinets d’arquitectura opten al concurs d’idees per transformar l’edifici històric de Ca Padró en la futura Escola de Música de Valls

En la primera fase, el jurat seleccionarà els finalistes que hauran de presentar a inicis de 2023 les seves propostes

> Els estudis de reforma de l’edifici s’hauran d’ajustar, entre altres aspectes, al pla funcional de l’escola de música i a la preservació dels importants elements patrimonials de l’edifici

> La conversió de Ca Padró en un futur equipament públic és estratègica per la seva situació, al bell mig del carrer de la Cort i també perquè consolidarà una anella cultural al centre històric junt amb la Biblioteca i el Museu Casteller

Nou estudis d’arquitectura han presentat la sol·licitud de participació al concurs d’idees per a la rehabilitació de l’històric edifici de Ca Padró de Valls i la seva conversió en el futur equipament públic de l’Escola Municipal de Música Robert Gerhard de Valls. En la primera fase del concurs d’idees convocat per l’Ajuntament, el jurat escollirà a principis de la tardor fins a un màxim de cinc gabinets d’arquitectura que seran els que, en la segona fase, hauran de presentar els estudis previs del projecte.

Per al primer cribratge per escollir quins dels aspirants optaran a la segona fase del concurs, el jurat se centrarà en criteris de solvència tècnica i la seva experiència en projectes d’aquesta envergadura, tant pel que fa a escoles de música com a equipaments públics socioculturals o educatius i edificis energèticament sostenibles. Els estudis seleccionats hauran de presentar durant la segona fase els seus estudis previs i, a principis de 2023, s’elegirà la proposta guanyadora.

En aquest punt, el jurat valorarà aspectes tan diversos com la qualitat arquitectònica i urbanística de la proposta, la seva viabilitat constructiva, la integració dels importants elements patrimonials de Ca Padró en el futur equipament, així com la seva adequació al pla funcional d’usos del programa de necessitats de l’escola de música. L’estudi d’arquitectura seleccionat, a més del premi del concurs d’idees de 15.000 euros més IVA, se li encarregarà la redacció dels projectes bàsics i executius per a Ca Padró com a nova escola de música, uns treballs tècnics valorats en 105.000 euros.

220706CaPadrEdifici protegit
D’aquesta manera, l’Ajuntament continua, des que l’any passat va completar l’exp
ropiació de l’immoble, amb el procés per convertir Ca Padró en la nova seu de l’escola de música de Valls. Ca Padró té una situació privilegiada, al bell mig del carrer de la Cort i a l’entorn de la Capella del Roser, Bé Cultural d’Interès Nacional. Ca Padró configurarà a més una anella cultural junt amb els equipaments de la Biblioteca Carles Cardó i el Museu Casteller.

L’actuació se centra en la rehabilitació del casal gòtic de Ca Padró que tindria els seus orígens entre la segona meitat del segle XIV i el segle XV. Previ al concurs d’idees, l’Ajuntament ja ha realitzat un estudi arqueològic exhaustiu. Els arqueòlegs han confirmat que l’origen de l’edifici no es troba en l’antic hospital medieval de Santa Anna -com es creia fins ara -, però tot i així té un important valor històric. L’edifici era un gran casal que donava als carrer Forn Nou i de la Cort, propietat de la família noble dels Tamarit el darrer terç del segle XIV i inicis del XV i que després va passar a la família Torra. Una altra part de la finca corresponia a una casa limítrofa a la capella de Santa Anna (l’actual capella del Roser) que va pertanyen primer a la família Huguet i després als Jofre.

 

Les dues finques, adquirides per la família Bellver, s’unificarien a finals del segle XVI. L’estudi arqueològic permet datar les principals reformes efectuades a l’immoble per les diferents propietats, entre ells els Cancer, Portell i Padró que, ja a finals del segle XIX, transformaren part de l’edifici, a la zona del carrer Forn Nou, en una fàbrica tèxtil de gèneres de punt. Els treballs arqueològics han documentat, entre altres elements, alguns arcs diafragmes així com restes d’una escala noble definida per arcs carpanells a la planta baixa. L’estudi confirma que hi ha estructures de Ca Padró compartides amb altres edificacions veïnes i per això els participants al concurs d’idees hauran d’analitzar l’entorn més immediat i fer una proposta d’àmbit d’intervenció.

El projecte executiu que haurà de redactar l’equip d’arquitectura guanyador del concurs haurà de preveure tots els elements per tal que Ca Padró pugui acollir l’escola de música. Els primers càlculs estimen que la rehabilitació de l’edifici per al nou equipament podria comportar una inversió superior als 3,4 milions d’euros i, en aquest sentit, el consistori ja ha sol·licitat acollir-se als fons Next Generation amb finançament de la Unió Europea.

 

VALLS · 7 DE JULIOL DE 2022