L’Ajuntament de Valls subvenciona cinc programes socials de Càritas Interparroquial

L’Ajuntament de Valls subvenciona cinc programes socials de Càritas Interparroquial

La dotació, de 37.500 euros, inclou enguany un nou projecte d'habitatge compartit per a urgències socials de dones.

L’Ajuntament, a través de la Regidoria d'Afers Socials, ha signat avui el conveni anual amb Càritas Interparroquial de Valls pel qual l’entitat rep una subvenció de 37.500 euros per sufragar cinc programes que fomenten l'accés, la integració social i l'autonomia de les persones en situació d'exclusió social. Entre aquests projectes, destaca el d'ajuda alimentària amb una aportació de 14.000 euros, que té com a objectiu atendre les persones amb especials dificultats socioeconòmiques a fi de garantir-los la cobertura de necessitats bàsiques d'alimentació durant tot l'any.

El projecte de pisos d'urgència social, amb una aportació de 12.500 euros, té l'objectiu de garantir l’ús d’un habitatge a persones i famílies per motius conjunturals o d’urgència. Enguany, l’Ajuntament ha incrementat l’aportació a aquest projecte, perquè Càritas hi vincula el nou projecte d'habitatge compartit per a urgències socials de dones, que implica l'habilitació de 5 noves estances al centre històric de la població amb capacitat d'entre 10 a 12 persones, destinades a l'atenció de dones i llurs fills i filles.

El projecte de suport a la realització d'estudis postobligatoris, amb una assignació de 4.000 euros, és un suport econòmic per al finançament de despeses derivades de la continuïtat en el procés formatiu, superada la fase d’educació obligatòria. El quart projecte que Càritas Interparroquial de Valls atén amb l’aportació de l’Ajuntament de 2.000 euros és el de prevenció de la pobresa energètica. Mitjançant microcrèdits reintegrables i ajuts a fons perdut, es finança la compra d’electrodomèstics d’eficiència energètica. L’últim programa que es finança és el de Llet i farinetes, dotat amb 5.000 euros, per garantir l’alimentació i productes d’higiene infantil a nadons de 0 a 2 anys.

Els programes poden estar vinculats econòmicament entre ells per necessitats del propi projecte i d'adaptació a la realitat del moment de manera que el còmput global de la subvenció sigui de 37.500 euros. El conveni, que han signat la regidora d’Afers Socials, Teresa Rull Ferré, i el director de Càritas Interparroquial de Valls, Joaquim Calvo Royo, és de caràcter anual i té vigència fins el 31 de desembre.

220713convenicaritas

 

VALLS · 13 DE JULIOL DE 2022