L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de Valls renova la certificació de qualitat ISO 9001-2015

L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de Valls renova la certificació de qualitat ISO 9001-2015

>És la vuitena vegada consecutiva que l’OAC rep aquesta distinció

>Els resultats de l’enquesta anual de satisfacció a la ciutadania col·loca l’oficina local en una excel·lent posició

L'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) de l'Ajuntament de Valls ha renovat la certificació ISO 9001-2015 per vuitè any consecutiu, certificant d’aquesta manera la continuïtat pel compromís de tot el personal que la integra i l’aposta de l’Ajuntament per a donar un servei eficient i de qualitat a tota la ciutadania que la utilitza. L'enquesta es va efectuar el mes de juny entre 250 persones usuàries de l’OAC (234 van contestar i 16 no van respondre).

Entre altres dades, l’equip de l’auditoria ha valorat positivament les enquestes de satisfacció dels usuaris i usuàries realitzades durant el mes de juny d’aquest 2022, que confirmen que es mantenen els estàndards de qualitat establerts. Així, un 99% de les persones que van respondre l’enquesta considera el servei com a «útil» o «molt útil» i en destaquen com a punts forts el tracte rebut a l'OAC que ha estat correcte o molt correcte per gairebé totes les persones enquestades. A més, el 98% diuen que les explicacions que s'ofereix des del personal d'atenció és sempre entenedor. Per altra banda, el 99% de la població enquestada diu que el temps d'espera per ser atès és l'òptim i més del 96% considera que el temps de resolució de la seva consulta o tràmit ha estat ràpida o molt ràpida.

L'OAC treballa oferint el servei presencial amb la cita prèvia (citaprevia.valls.cat) com a mesura de prevenció i seguretat per la Covid-19, que es va engegar a l’any 2020, per evitar aglomeracions i assegurar una atenció presencial correcta i àgil. En aquest sentit, l’eina on line per sol·licitar cita prèvia a l'OAC rep una bona nota pels usuaris i usuàries, ja que un percentatge molt alt, gairebé 200 persones, consideren que és útil o molt útil. 

Per tal de continuar mantenint aquest bon nivell de satisfacció entre la ciutadania, l’OAC es planteja nous reptes de cara a aquest final de 2022 i principis del 2023 com són, entre altres, l’ampliació del ventall dels tràmits telemàtics incorporant a la Seu (seu.valls.cat) tots aquells que requereixen prèviament el pagament d’alguna taxa (autoliquidació). En aquest àmbit l’Ajuntament ha signat un conveni amb el Banc de Sabadell per tal que es pugui utilitzar la seva plataforma de pagament «on line» per aconseguir que la ciutadania pugui fer efectius els pagaments de forma conjunta i en el mateix moment de la formalització del tràmit telemàtic a la Seu.

Per altra banda, també remarcar que s’està finalitzant la revisió del projecte de reforma de l’OAC per tal de millorar-ne la comoditat de les persones que hi siguin ateses, en el qual hi ha inclosa una sala d’espera amb més comoditats, gestió de torns d’espera i llocs d’atenció personalitzada individuals asseguts i amb més discrecionalitat, eliminant els punts actuals que hi ha al mostrador per atendre usuaris i usuàries. La previsió és que l’inici de les obres es pugui fer abans de finals d’aquest any.

 

VALLS · 9 D’AGOST DE 2022