Valls realitza treballs de millora a diferents camins del municipi

Valls realitza treballs de millora a diferents camins del municipi

> Les obres s’han executat amb una subvenció de 45.000 euros de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona destina a través del Pla d’Acció Municipal (PAM) 45.000 euros (IVA inclòs) per a les obres d’arranjament de la passera dels Fontanals i altres camins del municipi de Valls. Aquest import representa el 93,32% de l’actuació licitada, de 48.221,98 euros (IVA inclòs).

Els arranjaments de la passera dels Fontanals i dels camins d’Alió, Masmolets i Vilafranca els ha realitzat l’empresa Tecnologia de Firmes, SA. Les obres ja han estat recepcionades per part de l’Ajuntament de Valls amb el vistiplau del tècnic municipal i director de l’actuació.

Entrant en el detall de les obres, al camí del Riu s’ha actuat concretament a la passera dels Fontanals, que creua el torrent del Puig. Al camí d’Alió s’ha millorat un tram de 190 metres que s’ha pavimentat, i al camí de Masmolets se n’ha pavimentat un de 285 metres. Finalment, al camí de Vilafranca s’hi ha solucionat la problemàtica puntual just abans d’encreuar-se amb la carretera del Pla.

VALLS · 19  D’AGOST  DE 2022