Les arquitectes Marta Milà i Anna Ibarz guanyen el concurs d'idees per a la recuperació de la muralla medieval de Sant Francesc de Valls

Les arquitectes Marta Milà i Anna Ibarz guanyen el concurs d'idees per a la recuperació de la muralla medieval de Sant Francesc de Valls

> La proposta destaca per fer ressorgir la muralla, ara oculta a l’interior de les cases, però evita falsos històrics

> L’espai enllaçaria amb el carrer de Sant Francesc, en un nou passeig públic de valor patrimonial, cívic i paisatgístic, obert al veïnat

> La proposta guanyadora del concurs d’arquitectura es donarà a conèixer en una exposició a Sant Roc que s’inaugura aquest divendres coincidint amb les Jornades Europees de Patrimoni

221003EntretorresiValls

La proposta presentada per la UTE IBARZ-MILÀ, formada per l’arquitecta i gestora cultural Anna Ibarz i l’arquitecta i paisatgista Marta Milà ha estat la guanyadora del concurs d’idees per a la recuperació i urbanització de la zona de la muralla de Sant Francesc. Divendres, després que el passat 19 de setembre el jurat del concurs d’arquitectura escollís la proposta amb el lema «Entre torres i Valls», es va celebrar l’acte administratiu d’obertura de sobres del concurs en el que s’ha donat a conèixer el nom de les arquitectes escollides als que l’Ajuntament encarregarà la redacció del projecte executiu de la intervenció a la muralla.

Marta Milà lidera l’estudi Mixto Studio conjuntament amb l’arquitecte Marc Torrellas, i compta amb una àmplia experiència professional en concursos i projectes en els camps del territori, el paisatge i l’habitatge. Mixto Studio ha obtingut múltiples premis i mencions en concursos locals i internacionals d’art, arquitectura i paisatge. Actualment està desenvolupant un edifici d’habitatges socials per a INCASOL i dues comissaries de la Policia Local per a la Diputació de Barcelona. L’estudi també ha estat reconegut a nivell internacional pels seus projectes d’arquitectura efímera al Canadà (Quebec 2018 i Winnipeg 2016) i en l’àmbit artístic destaca per l’obra escultòrica i memorial a Lluís Companys a Olot (2016).              

L’arquitecta reusenca Anna Ibarz té una llarga experiència en intervencions de restauració d’elements patrimonials. Així, ha estat responsable de projectes de restauració de castells medievals com el d’Olèrdola (2016) i el Sant Gervàs (2020), ha participat en la rehabilitació d’altres monuments com els castells de Prades (2010) i Os de Balaguer (2010), la restauració de l’aqüeducte del Pont del Diable (2011) o la pedrera romana del Mèdol (2011) a Tarragona, el claustre del Convent de Santa Maria de les Avellanes d’Os de Balaguer (2012), la rehabilitació de l’antiga seu del Banc d’Espanya, també a Tarragona (2010) o la recuperació dels celler cooperatius modernistes de Sant Cugat del Vallès (2012) i de Rubí (2012). 

La proposta per la muralla de Valls

La proposta «Entre torres i Valls», a més de posar al descobert i rehabilitar la muralla medieval del segle XIV que ara es troba oculta a l’interior de les cases, destaca per aprofitar l’enderroc dels edificis i dotar així aquesta zona del centre històric d’un nou espai de valor patrimonial, cívic i paisatgístic, de passeig i estada i alhora obert al veïnat. D’aquesta manera, es generaria un passeig a la zona que en l’actualitat ocupen les cases, que comunicarà amb el carrer de Sant Francesc en un espai que presidiria la muralla medieval rehabilitada.

La proposta planteja la restauració de la muralla evitant falsos històrics. Així, a les zones on es conserven vestigis de les torres medievals, s’opta per reintegrar-les volumètricament mitjançant una estructura metàl·lica que permetrà visualitzar quina era la seva alçada original. En canvi, pel que fa a la restauració del pany de muralla, es restauraran els vestigis que afloren regularitzant-ne el coronament, exposant les ferides i traces del pas del temps, consolidant les reparacions icegant les obertures del s.XIV però deixant obertes les de segles posteriors. En aquest sentit, s’opta per recuperar la muralla del s.XIV fins al nivell conservat i retallar els trams posteriors fins a la menor cota del tram medieval adjacent, cosa que permetrà que els habitatges del carrer Sant Francesc guanyin en assolellament, llum, aire i vistes.

La urbanització de l’espai comunicarà a més amb el carrer de Sant Francesc en diversos punts, per sota de la muralla medieval restaurada, permetent el pas de vianants d’una zona a l’altra. A més, s’urbanitza tot l’entorn com a zona de passeig. Es planteja també que la intervenció serveixi d’oportunitat per potenciar la connectivitat transversal entre el centre històric i la xarxa de vials, per fomentar la mobilitat sostenible i saludable, quotidiana i lúdica. (Podeu consultar-la aquí)

La intervenció s’executarà en dues fases. La primera inclou el tram situat al número 82 del carrer de Sant Francesc i el tram a urbanitzar entre aquest edifici i el número 84, on s’ubica la font de Sant Sebastià que també es conservarà, mentre que la segona fase engloba els edificis del carrer de Sant Francesc, del número 102 al 116, fins a la plaça de Sant Francesc (Podeu consultar-la aquí).

Jornades Europees de Patrimoni

La proposta guanyadora «Entre torres i Valls» es podrà conèixer amb més detall coincidint amb els actes a Valls de les Jornades Europees de Patrimoni. La regidoria d’Urbanisme, Patrimoni i Centre Històric de l’Ajuntament, en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Vallencs (IEV) exposarà a l’edifici de Sant Roc els plafons informatius i gràfics presentats per part dels diferents gabinets d’arquitectura que han participat al concurs d’idees. Aquesta mostra s’inaugurarà el proper divendres 7 d’octubre a les 19h i, a Sant Roc mateix però a l’Aula Gerhard, els visitants podran conèixer les propostes d’una altra intervenció al mateix entorn de Sant Francesc. En concret, s’hi exposaran els treballs realitzats pels membres del Centre de Recerca Urbana del Camp (CRUC) de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Reus de la Universitat Rovira i Virgili (URV) per a la transformació urbanística de l’anomenada «Porta de Sant Francesc», entrada a Valls i al centre històric per aquesta zona de la ciutat. 

Aquest estudi urbanístic fa un anàlisi exhaustiu de l'estat actual d'aquest àmbit, amb l’objectiu d’establir els criteris que han de permetre renovar i revitalitzar tot l’entorn de la plaça de Sant Francesc i connectar-loamb la trama urbana de la ciutat i amb els torrents. Aquesta zona de vora, de límit amb el torrent, presenta una alta complexitat urbana ja que és un dels principals accessos al centre històric i acumula equipaments bàsics com el Pius Hospital de Valls, elements de gran valor patrimonial com són la mateixa església de Sant Francesc o la traça de l'antiga muralla medieval. 

A més d’aquestes mostres expositives de projectes en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni, també s’ha organitzat per al divendres dia 7 (18h) una visita a les obres de recuperació que s’estan duent a terme al tram de la muralla medieval de Sant Antoni, a prop del Portal Nou. Aquesta visita, oberta a tothom, estarà conduïda per l’historiador i president de l’IEV, Francesc Murillo, i la regidora d’Urbanisme, Patrimoni i Centre Històric, Sònia Roca.

Per al dia 15 d’octubre s’està organitzat a més una altra ruta, en aquest pel conjunt del tomb de muralles de Valls a càrrec de Francesc Murillo. 

Altres dades de la intervenció a la Muralla de Sant Francesc

 

·       Inversió estimada: 1 milió d’euros.

·       Superfície de l’àmbit: 1.100 m2.

·       Longitud del tram: 140 metres.

 

·       Jurat del concurs d’idees: Josep Anglès, arquitecte de la borsa del Col·legi d’Arquitectes; Anna Royo, arquitecta de l’Escola d’Arquitectura de Reus; Núria Anguera, arquitecta de l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció del Patrimoni Arquitectònic (ADDIPA); Imma Teixell, arqueòloga dels Serveis Territorials a Tarragona del departament de Cultura de la Generalitat; a més dels arquitectes municipals i Sònia Roca, regidora d’Urbanisme, Patrimoni i Centre Històric de l’Ajuntament de Valls.

·       Elements a valorar de les propostes presentades al concurs d’arquitectura: el jurat ha valorat criteris de qualitat arquitectònica, urbanística i funcional. Així, es té en compte la proposta de restauració i reinterpretació per posar en valor els vestigis i elements patrimonials de la muralla medieval, la correcta segregació de la circulació rodada i a peu, la millora dels espais lliures i la relació amb la muralla i altres equipaments propers, així com l’adequació amb la trama urbana com a punt d’accés al Centre Històric.

·       La muralla de Sant FrancescLa coneguda com a muralla de Sant Francesc es va construir entre els anys 1373 i 1377, coincidint amb els treballs de fortificació de la totalitat de la vila que va ordenar el rei Pere III el Cerimoniós en plena guerra amb Castella. Era una de les portes principals d'entrada a Valls, ja que el portal de Llobets, ubicat a l'actual plaça de Sant Francesc, connectava la vila medieval amb l'antic camí de Vilafranca i de Barcelona. Com a la resta de les muralles de la ciutat, la de Sant Francesc tenia uns 7,5 metres d’alçada des de la base fins al coronament dels merlets i diverses torres d’entre 11 i 13 metres d’alt. A banda de la torre del portal de Berenguer de Llobets, els estudis realitzats l'any 2018 van constatar l'existència d'una segona torre de defensa situada uns metres més a l'oest (carrer de Sant Francesc, núm. 102). Es tractaria de la coneguda com a Torre Cega per la seva posició en angle. A banda de les torres medievals, s’han trobat també vestigis importants de panys de muralla. Per exemple, en alguns punts, s’han descobert restes de fortificació que arriben gairebé als 7 metres d’alt, com és el cas de la casa del carrer Sant Francesc 112, però s’ha de destacar que en bona part de les cases s’han trobat vestigis de pany de mur que poden oscil·lar entre els 4 i 2 metres d’alçada. 

·       Les muralles medievals de Valls, declarades Bé Cultural d’Interès Nacional, cobrien un perímetre de més d’1,4 quilòmetres de longitud, amb 32 torres de defensa i 5 portals d’entrada que connectaven amb els principals camins i rutes. En els darrers anys s'han realitzat diferents estudis arqueològics i històrics que han anat posant al descobert portals, torres, fossats i panys de muralla de maçoneria i tapia, en diverses zones del Centre Històric de la ciutat. S'han dut a terme un seguit d'estudis arqueològics i històrics, per tal de fer aflorar aquestes restes medievals i tenir coneixement precís de quins són els elements que cal preservar, tot integrant-los en una proposta que s'adeqüi a la trama urbana de l'entorn. Amb aquests coneixements, l'Ajuntament ha iniciat les tasques per a la recuperació, consolidació, reinterpretació i urbanització de varis trams d'aquest element patrimonial. La primera de les grans actuacions és la que s’està executant a la muralla de Sant Antoni, en el tram situat a tocar del Portal Nou, entre els carrers del Mur i Tomàs Caylà, amb una inversió de 428.000 euros finançats per l’Ajuntament i per la línia de subvencions de l’1,5% Cultural del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.