L’Ajuntament de Valls ha concedit 200.000 euros en subvencions a la rehabilitació d’edificis del Centre Històric en els últims quatre anys

L’Ajuntament de Valls ha concedit 200.000 euros en subvencions a la rehabilitació d’edificis del Centre Històric en els últims quatre anys

> L’any 2021 es van assolir xifres rècord: l’Ajuntament va subvencionar als propietaris amb el 79,9% del cost de les obres de rehabilitació de 13 edificis

> Per al 2023 s’estudia l’ampliació de l’àmbit a immobles també de l’entorn del barri antic

>Consulteu el mapa de les subvencions concedides entre 2018 i 2021. 

L'Ajuntament de Valls ha concedit entre els anys 2018 i 2021 195.000 euros en subvencions a la rehabilitació i recuperació d’edificis en l’àmbit del centre històric, el que ha permès en aquest període actuacions en un total de 46 immobles i una inversió per part dels propietaris que ha superat els 400.000 en total. Només l’any passat, amb l’increment de la partida general fins als 70.000 euros per part de l’Ajuntament, es van subvencionar als propietaris amb el 79,9% del cost de les obres en un total de 13 edificis, les xifres més altes mai assolides.

En l’actualitat està oberta la convocatòria de subvencions corresponent a l’exercici 2022 que manté l’increment del 40% de les línies d’ajuts que es va efectuar el 2021. Amb aquest escenari d’increment, tan en el nombre d’obres de rehabilitació com amb el volum de les mateixes, la regidoria d’Urbanisme, Centre Històric i Patrimoni ja treballa en la convocatòria corresponent a 2023 amb l’objectiu d’ampliar-ne l’abast. En aquest sentit, s’està estudiant que, a més de les obres de rehabilitació d’edificis situats dins del centre històric estricte l’interior del tomb de muralles, també s’hi puguin acollir actuacions de l’entorn més immediat al barri antic. En concret, les noves bases de subvenció podrien incloure projectes executats en els diferents ravals situats a l’exterior de les muralles de Valls.

A més, l’Ajuntament també planteja facilitar que s’hi puguin acollir obres de rehabilitació que, pel seu major volum, s’han d’executar per fases durant diferents anys. En aquest cas, s’establirien unes bases més flexibles que permetessin als propietaris acollir-se a les subvencions d’acord amb les diferents fases dels projectes de rehabilitació dels immobles.

221011CentreHistoric

Subvencions i 95% de bonificació de la llicència d'obres

Les obres de rehabilitació realitzades en els últims quatre anys i que han comptat amb subvenció municipal s'estenen per la major part del nucli antic. Així, tot i que una part important es concentra en immobles del carrer de la Cort, també s'han rehabilitat edificis al carrer Sant Antoni, el Call Jueu o a l'entorn de la plaça de la Fusta i carrer de Sant Francesc, entre d'altres.

Aquesta línia de subvencions està dirigida a contribuir al finançament de les obres de rehabilitació de façanes o adequació d'instal·lacions comunes dels edificis per adaptar-se a la normativa vigent. També s'hi poden acollir obres de rehabilitació de cobertes, de reposició de baixants, de millora de l'accessibilitat o de supressió de barreres arquitectòniques, així com l'enllumenat artístic d'immobles catalogats com a bens culturals d'interès local o nacional.

D'altra banda, també se subvencionen les actuacions en l'interior de les edificacions, de millores d'habitabilitat, així com enderrocs per a la rehabilitació, consolidació i recuperació dels immobles. A més, també formen part de les despeses subvencionables, els costos complementaris derivats d'autoritzacions administratives necessàries per a l'execució o tramitació, tant d'obra nova com de rehabilitació. 

Aquesta línia de subvencions específica es complementa amb els ajuts fiscals que ja s'apliquen des de fa cinc anys. En aquest sentit, les ordenances fiscals estableixen la pràctica gratuïtat de l'impost de construccions i obres, amb un 95% de bonificació a totes les actuacions a l'àmbit del Centre Històric o béns culturals d'interès local (BCIN) o nacional (BCIL) de la ciutat. Com a novetat per a l’any vinent, també s’ha establert una bonificació del 95% de l’Impost de Béns Immobles per a tots els habitatges impulsats per iniciatives cooperativistes amb finalitats socials que es construeixin a l’àmbit del centre històric. D’aquesta manera, l’Ajuntament fa un pas més en l’impuls de la creació d’habitatges al nucli antic.

 

VALLS · 10 D’OCTUBRE DE 2022