Acord entre l’Incasòl i l’Ajuntament de Valls per impulsar nous habitatges públics i l’equipament del Centre Cívic al Barri Antic

Acord entre l’Incasòl i l’Ajuntament de Valls per impulsar nous habitatges públics i l’equipament del Centre Cívic al Barri Antic

Les dues administracions encarrilen l’actuació que permetrà la construcció d’una trentena de pisos i la creació d’una plaça a l’entorn del carrer de Sant Antoni

> El Centre Cívic comptarà amb un equipament propi de nova construcció, es complementarà amb el nou Espai Jove a la mateixa zona i alliberarà espai per a la Biblioteca Carles Cardó

> A més, l’Incasòl desenvoluparà l’ampliació del polígon industrial al sector nord tal i com preveu el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Doble acord entre l’Institut Català del Sòl de la Generalitat i l’Ajuntament de Valls per a l’ampliació del polígon industrial i, a la vegada, l’actuació urbanística al Centre Històric que permetrà la creació d’habitatge públic, la dotació del nou equipament del Centre Cívic i la creació d’una nova plaça a l’entorn dels carrers de Sant Antoni i de Santa Úrsula. El consell de direcció de l’Incasòl ja ha donat llum verda al conveni de col·laboració que el ple de l’Ajuntament aprovarà el proper mes de novembre per a l’ampliació de sòl industrial.

A més, després de la negociació engegada en els últims mesos entre les dues administracions, s’ha encarrilat ja un segon conveni que preveu l’actuació de l’Incasòl al Centre Històric. En aquest cas, d’acord amb el que preveu el Pla de Millora Urbana del barri antic i el POUM per aquest àmbit, s’urbanitzarà el solar situat a tocar de les places de l’Oli i de les Escudelles. En aquesta zona, amb una superfície de 1.000 m2 ocupats ara per un aparcament de superfície, es preveu la urbanització i la creació d’una nova plaça, d’unes dimensions similars a la de l’Oli i que comunicaria els carrers de Sant Antoni i de Santa Úrsula.

 221027Incasol

A banda i banda de la nova plaça, es preveu la promoció pública per part de l’Incasòl de dos blocs d’habitatge que acolliran una trentena de nous pisos. Una part d’aquests pisos serien de lloguer i protecció oficial a preus assequible amb l’objectiu d’ampliar el parc públic d’habitatge al Centre Històric. També estan previstos pisos de caràcter dotacional, destinats en aquest cas a cobrir les necessitats amb caràcter temporal d’habitatge de determinats col·lectius, entre ells joves en edat d’emancipació o també, per exemple, gent gran.

 

Centre Cívic

A la vegada, el projecte inclourà la construcció del Centre Cívic, servei municipal situat ara a l’edifici de la Biblioteca Carles Cardó, que passaria a comptar amb un equipament públic propi per a les seves activitats i programes i obert també a entitats i col·lectius de Valls. El futur Centre Cívic s’ubicaria en els baixos d’un dels dos nous blocs d’habitatges que construirà l’Incasòl, en concret el situat a la zona oest, just a tocar del futur Espai Jove de Valls, un altre equipament públic cívic en aquest cas per a entitats juvenils i activitats de joventut que l’Ajuntament està adequant a la plaça de les Escudelles i que obrirà portes l’any 2023. D’aquesta manera, amb l’Espai Jove i el futur Centre Cívic es consolidarà en aquest àmbit un nou pol d’equipaments públics al Centre Històric per activitats ciutadanes i associatives. 

El trasllat del Centre Cívic permetria de retruc a la Biblioteca Carles Cardó guanyar espai i qualitat, evitant les interferències que es poden generar a hores d’ara per la convivència dels dos serveis en un mateix equipament. A més, en el nou espai, el Centre Cívic disposaria de 400m2 independents i propis en planta baixa, de fàcil accessibilitat per als usuaris i oberts també a la futura plaça.

> Consultar mapa àmbit actuació residencial Centre Històric

Nou sòl industrial

D’altra banda, l’acord entre l’Ajuntament i l’Incasòl en el conveni per a l’ampliació del polígon de Valls permetrà urbanitzar 63 hectàrees de nou sòl industrial al sector nord. El projecte representaria l’ampliació de l’actual polígon industrial en un 17%. En concret, l’acord inclouria un àmbit previst en el POUM com a sòl urbanitzable no delimitat. Es tracta d’una àrea que el POUM ja reservava per a futurs creixements industrials i es preveia activar-la urbanísticament en el cas que el polígon anés esgotant la seva capacitat de sòl. En aquest sentit, les implantacions d’empreses en els últims anys, sobretot en una part important de l’àmbit del sector industrial de Palau de Reig, ha motivat que les dues administracions hagin decidit accelerar la tramitació urbanística per a l’ampliació del polígon, amb l’objectiu de garantir de manera ràpida la disponibilitat de sòl.

A més de tot aquest àmbit, s’inclou la segona fase del sector 1 de Palau de Reig, amb l’objectiu de completar la urbanització d’aquesta zona del polígon industrial. L’actuació també preveu l’ampliació de la carretera del Pla amb la prolongació del carril lateral de la C-37 i la creació dels enllaços viaris per garantir els accessos i la mobilitat segura a la futura nova zona industrial de Valls. Per últim, també s’ha treballat tècnicament el planejament d’un sector concret de la zona que ocupen diferents habitatges i edificacions preexistents per tal de protegir-los i diferenciar-los amb espais verds, lliures i separats de l’àrea industrial.

El projecte industrial permetria garantir la disponibilitat de sòl per a la implantació de noves empreses i consolidar el paper del polígon de Valls com un dels més importants del Camp de Tarragona i Catalunya, amb un teixit industrial divers i líder en sectors estratègics com el de la indústria auxiliar de l’automoció, l’alimentació, logística, paperer i químic. El polígon té una superfície en l’actualitat de 3,5 milions de m2, i es troba situat en una de les àrees industrials més ben comunicades del país, amb accessos directes al Port de Tarragona a través de l’autovia A-27 i connexions amb les autopistes AP-2 i AP-7 que garanteixen l’accés amb les principals àrees econòmiques de Catalunya i la Península.

>Consultar àmbit actuació ampliació polígon industrial

VALLS · 27 D’OCTUBRE DE 2022