L’Ajuntament obre la convocatòria de subvencions a comerços i empreses del Centre Històric

L’Ajuntament obre la convocatòria de subvencions a comerços i empreses del Centre Històric

> Es tracta d'ajuts per al lloguer en la implantació de noves activitats i també al suport a les existents

L'Ajuntament de Valls, a través de la regidoria de Comerç i Turisme, ha obert les convocatòries d'ajuts destinats al comerç i sector empresarial del Centre Històric. Les convocatòries obertes fins el 28 de novembre, inclouen la línia de subvencions per al lloguer en la implantació de noves empreses al Centre Històric i, en segon lloc, subvencions per al suport a l'activitat empresarial i comercial del barri. Les subvencions, que pretenen incentivar el comerç en aquesta zona de la ciutat, es poden sol·licitar telemàticament, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Valls.

 

Ajuts de lloguer per a noves empreses al Centre Històric

Aquesta línia d’ajuts està destinada a afavorir la implantació de noves empreses en l'àmbit del Centre Històric de Valls. En aquest sentit, s’afavoreix tant la implantació de nous establiments, com el trasllat dels ja existents, en locals llogats amb aquesta finalitat, mitjançant un ajut equivalent a les despeses de lloguer per un període de tres mesos contigus, amb un màxim de 1.000 euros.

Aquests ajuts els pot sol·licitar qualsevol persona física o jurídica, que sigui titular de contracte de lloguer de negoci o establiment comercial dins l'àmbit del Centre Històric, sempre i quan estigui al corrent del pagament del lloguer del local objecte de la subvenció i que l'establiment porti funcionant continuadament un mínim de tres mesos immediatament previs a l'atorgament de la subvenció i un màxim de cinc anys.

>Més informació

 

Subvencions de suport a l'activitat empresarial i comercial

La concessió d'aquests ajuts, que poden ser de fins a 1.200 euros, van destinats a incentivar les obres de millora d'establiments ja existents o implantació d'establiments comercials en l'àmbit del Centre Històric. Així, els ajuts per a la promoció comercial i empresarial s'articularan al voltant de la línia de subvenció d'adequació i millora dels establiments, per una banda, ja existents o per trasllats d'aquests dins l'àmbit, i per altra, de nova implantació. Per a la valoració de les sol·licituds caldrà haver realitzat una inversió total major o igual a 6.000 euros.

>Més informació

 

VALLS · 2 DE NOVEMBRE DE 2022