L’Ajuntament de Valls amplia la xarxa de contenidors de recollida de roba i calçat

L’Ajuntament de Valls amplia la xarxa de contenidors de recollida de roba i calçat

L'Ajuntament ha iniciat la instal·lació de nous contenidors de roba i calçat als carrers de Valls amb l’objectiu de garantir que la gran majoria de zones de la ciutat comptin amb un a menys de 150 metres dels habitatges. En total, amb l’ampliació aquests dies amb 9 contenidors addicionals, la xarxa per a la recollida de roba i calçat s’ampliarà fins a 41 contenidors, en una iniciativa que comptarà amb una campanya informativa de la regidoria de Sostenibilitat i Serveis Ambientals.

Els nous contenidors se situaran al passeig Tarradellas del Fornàs, al camí de Freixa, a la muralla de Sant Antoni, al Pati, a la plaça dels Quarters, carrers Avenir, Mestral, Freixa i, a Picamoixons, al carrer Rocabruna. Les estratègia per a la prevenció i gestió dels residus tèxtils (roba i calçat usats) a Catalunya van encaminades cap a la producció tèxtil sostenible, el consum responsable de productes tèxtils, incrementar la recollida selectiva fins al 30%, gestionar de forma transparent i eficaç aquests residus i i assolir un alt nivell de valorització de manera sostinguda i de proximitat.

S’estima que a Valls es generen cada any 636 tones de residus tèxtil, és a dir, 25Kg de roba i calçat usats per habitant. No obstant això, les dades de recollida mostren que l’any 2021 tot just es van recollir de forma selectiva 98 tones de roba, poc més del 15% del total. La normativa europea estableix que per a l’any 2025 s’ha de recollir el 55% del residu tèxtil generat, el que a Valls implicaria arribar a recollir 350 Tn.

221103Roba221103Roba2

Què se’n fa, de la roba i el calçat recollits?

La roba i calçat que es dipositen als contenidors específics (Humana, Fundación Pueblo para Pueblo) són transportats a una planta de selecció a l'Ametlla del Vallès on es classifica en funció de les possibilitats de reutilització. La roba i calçat que es troben en bon estat són reutilitzats a través d’una xarxa de botigues que ven la roba a un preu molt reduït. Els beneficis obtinguts són destinats a projectes de cooperació internacionals i nacionals. D’altra banda, la roba que es troba en pitjor estat no pot ser reutilitzada, però sí que es pot reciclar per a la confecció, per exemple, de draps per a la indústria o per a pintors, feltre i materials aïllants, entre d’altres. La campanya de foment de la recollida de roba a Valls s’inicia coincidint amb la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que aquest 2022 té com a tema central la Moda circular i sostenible. Es preveu que en una trentena de països s’organitzin gairebé 13.000 accions relacionades amb la prevenció de residus, principalment residus tèxtils. Aquest projecte es durà a terme amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya.

 

VALLS · 3 DE NOVEMBRE DE 2022