L’Ajuntament de Valls licita la gestió del Museu Casteller de Catalunya amb la previsió d’obrir l’equipament la primavera de 2023

L’Ajuntament de Valls licita la gestió del Museu Casteller de Catalunya amb la previsió d’obrir l’equipament la primavera de 2023

La junta de govern porta a aprovació demà els plecs de clàusules de la licitació pública

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Valls debatrà demà la proposta dels plecs de clàusules administratives i tècniques i procedirà a aprovar la licitació de la concessió del servei públic de gestió de Món Casteller, el Museu Casteller de Catalunya. La licitació, oberta a empreses especialitzades en la gestió d’equipaments museístics i culturals, preveu una concessió per tres anys, més dos anys de possible pròrroga.

El valor estimat del contracte per al conjunt dels cinc anys -incloent les pròrrogues de dos anys- és de 4,8 milions d’euros i, anualment, s’estima una subvenció pública al concessionari de la gestió de 450.000 euros de mitjana anual que finançarien l’Ajuntament de Valls, el departament de Cultura de la Generalitat i la Diputació de Tarragona, les tres institucions impulsores del Museu Casteller de Catalunya. Els plecs de clàusules de la licitació de la gestió s’han elaborat en base a l’anàlisi de viabilitat econòmica realitzat pel departament d’Economia de la Universitat Rovira i Virgili. En aquest sentit, l’estudi de la URV, que compara diferents centres museístics i turístics de Catalunya, estima que el Museu Casteller a Valls pot atreure uns 30.000 visitants cada any.

Les empreses que optin a la licitació per la gestió de l’equipament hauran de presentar al concurs el pla d’activitats del centre, el pla d’estratègies de promoció turística per a la captació de visitants, la proposta de sinergies amb altres equipaments i agents turístics i culturals de l’entorn, així com les accions que integrin i millorin l’oferta turística de Valls i del Centre Històric i en potenciïn la seva difusió exterior com a ciutat. També hauran de presentar un pla de promoció, difusió i comunicació del museu, les estratègies de treball amb les colles castelleres i la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, com també les accions i activitats adreçades a la població local, residents del Centre Històric i serveis de comerç i restauració.

La licitació també valorarà el disseny, elaboració i producció de materials educatius amb l’objectiu de captar escoles i públic infantil i jove. En la proposta de treball, les empreses que optin a la gestió hauran de detallar el pla de posicionament, amb un horitzó a deu anys vista, en els sectors turístics, cultural i educatiu, a més d’un pla específic d’actuació i renovació dels continguts i de l’oferta museística, les propostes de marxandatge o totes aquelles iniciatives per a públics amb discapacitats físiques, visuals o auditives. En la memòria descriptiva de l’organigrama i personal del Museu Casteller es valorarà la qualificació professional i també el recurs a proveïdors o subcontractistes que siguin centres especials de treball o empreses d’inserció sociolaboral. A més d’aquests criteris també s’inclouen d’objectius relatius, entre d’altres, a la reducció de la subvenció pública de les administracions o millores a l’equipament com poden ser el subministrament de mobiliari addicional i nous continguts que permetin al visitant realitzar el recorregut pel museu de manera autònoma.

Amb l’inici de la licitació per a la gestió de l’equipament, es preveu que el Museu Casteller, un cop es formalitzi l’adjudicació a la millor oferta i la contractació de la gestió, pugui obrir portes la primavera de 2023. El Museu Casteller de Catalunya es troba situat al bell mig del Centre Històric de Valls, a tocar de la plaça del Blat, km0 del món casteller. Compta amb 2.800 m2 distribuïts en quatre plantes, en un equipament dissenyat pel reconegut arquitecte Dani Freixes. Es tracta d’una proposta innovadora tant en la seva concepció arquitectònica com en el seu contingut, amb un projecte museogràfic dissenyat pel museògraf Ignasi Cristià que inclou tecnologies audiovisuals i expositives de caràcter immersiu. 

L’equipament vol ser un referent museístic del món dels castells i un espai obert per a la interpretació i promoció del fet casteller, declarat des de 2010 Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco. El projecte l’impulsen l’Ajuntament de Valls, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.

 

VALLS · 28 DE DESEMBRE DE 2022