L’Oficina Local d’Habitatge tramita un 10% més d’ajuts i supera els 540.000 euros concedits el 2022

L’Oficina Local d’Habitatge tramita un 10% més d’ajuts i supera els 540.000 euros concedits el 2022

> La sol·licitud d’habitatges s’incrementa en un 20,3% i els expedients tramitats per ajuts a lloguer passen a 512

> Consulteu el dossier 

L’Oficina Local d’Habitatge (OLH) de Valls va tramitar l’any 2022 ajuts per un valor global de 540.174 euros, la xifra més alta mai assolida, en una tendència a l’alça que es manté de manera sostinguda en els últims anys i que representa un 10,1% més en relació a l’inici del mandat, l’any 2019. En total, el global dels ajuts d’habitatge tramitats per l’OLH en aquest quatre anys de mandat s’eleven als 2,1 milions d’euros, segons es desprèn de la memòria d’activitats del servei. 

Entre les subvencions, l’any 2022 es van atorgar 500.579 euros per a pagar el lloguer a través dels diversos programes que compten amb finançament de la Generalitat. A més, l’Ajuntament ha concedit 46 subvencions a propietaris que tenen el seu pis a l’OLH per un import de 10.075 euros i 21 ajuts al pagament de lloguer per un import de 23.301 euros, cinc vegades més que el 2021.

La memòria d’activitats de l’OLH corresponent a l’exercici 2022 destaca també per l’increment d’activitat de manera generalitzada, en especial pel que fa a la sol·licitud d’habitatges per part de la població: 148, un 20,3% més. El nombre d’expedients tramitats per ajuts a lloguer s’ha situat en 512, també en augment sobretot per la incorporació de les línies corresponents al Bo Jove de Lloguer. 

230328Habitatge

A més, a través de les polítiques municipals d’habitatge s’ha pogut continuar mantenint la renda mitjana de lloguer mensual a preus inferiors sota mercat, afavorint així l’accés de tots els vallencs i també a aquells col·lectius amb dificultats per trobar habitatge com son els joves, les famílies en situacions de dificultats econòmiques i la gent gran. En concret, el preu mitjà dels habitatges llogats a través de l’OLH es va situar el 2022 en 311 euros al mes, un 35% per sota de les rendes de lloguer del global de la ciutat de Valls i també inferior als índex del Camp de Tarragona (536 euros de mitjana) i Catalunya (780 euros).

En l’actualitat, l’OLH gestiona 135 pisos destinats a lloguer. Els propietaris que aporten els seus pisos a l’OLH gaudeixen d’un seguit d'avantatges com ara l’assegurança gratuïta, les bonificacions d’IBI, el suport legal per impagaments i la gestió dels mateixos, així com el seguiment per part dels tècnics municipals del dia a dia de la relació entre llogaters i propietaris.

L’any 2022 es va assolir la xifra més alta d’habitatges públics gestionats per l’ajuntament, 31 pisos incloent els que són de titularitat municipal, però també els cedits per l’Agència d’Habitatge de Catalunya o per Càritas. Aquests pisos es destinen a donar resposta a situacions d’emergència i a lloguer depenent de les necessitats de cada moment. 

A més, des de l’OLH s’ha col·laborat amb l’Ajuntament en la inspecció de 55 habitatges de grans tenidors que han estat inscrits en el Registre d’Habitatges Buits per tal de forçar la seva incorporació de nou al mercat immobiliari. També l’any 2022, l’OLH ha començat a exercir com a Oficina de Rehabilitació per a diversos programes dels fons Next Generation per a obres en edificis i millores en la seva accessibilitat. D’aquesta manera, s’ha iniciat la tasca d’assessorament al ciutadà i s’han gestionat els primers expedients.

 

VALLS · 28 DE MARÇ DE 2023