Govern i Valls signen el conveni per a la construcció d’un parc sanitari

Govern i Valls signen el conveni per a la construcció d’un parc sanitari

>La Generalitat vol dotar la zona d’un nou espai que millori l’atenció assistencial tant de la Primària com de la Intermèdia i l’Hospitalària.

>El protocol contempla la construcció d’un nou CAP, un sociosanitari i un hospital a sobre de terrenys per concretar i cedits pel consistori.

230329SignaturaPius

Valls i el seu àmbit territorial comptaran amb un nou parc sanitari que respondrà a les necessitats actuals i futures. Aquest inclourà Atenció Primària (CAP), Atenció Intermèdia (sociosanitari) i Atenció Hospitalària. El conseller de Salut, Manel Balcells, el director del Servei Català de la Salut, Ramon Canal, l’alcaldessa de Valls, Dolors Farré i el president del Consell d’Administració de Gestió Pius Hospital Valls, Martí Barberà, han signat el protocol d’establiment de les bases de col·laboració institucional. La meta és aproximar els serveis públics a la ciutadania i facilitar la tasca dels professionals, potenciant els recursos disponibles per part del Pius. S’emmarca en l’aposta per la reordenació de la cartera de salut a Valls i la seva zona d’influència, materialitzat en el protocol subscrit per totes les parts el 19 de març del 2021. 

Respon a una reivindicació històrica del territori i reflecteix l’interès del Govern de definir les pautes per a la construcció del parc sanitari de proximitat de manera sostenible i amb la prioritat de reforçar les condicions assistencials. El protocol és el marc de treball i consens per promoure els acords i les actuacions prèvies encaminades a assolir l’objectiu d’engegar una iniciativa fonamental per a l’estructuració sanitària de l’Alt Camp i la Conca de Barberà.

D’aquesta manera, el Govern redactarà, tramitarà i aprovarà el planejament urbanístic general i derivat per al desenvolupament del parc sanitari, així com els plans funcionals necessaris previs al disseny i execució de les obres. L’Ajuntament de Valls cedirà gratuïtament el terreny al CatSalut, que contempla dues fases d’actuació; la primera, per engegar els serveis de Primària i Intermèdia; la segona, per aixecar el futur hospital.

Característiques del Parc Sanitari de Valls

L’acord fixa que el solar comptarà amb bona connexió i accessibilitat, preferiblement a peu des del nucli urbà o amb línies de transport urbà, adaptant, si cal, les existents. Ha de disposar de vials públics i restringits diferenciats per a usuaris i professionals. 

El calendari per a la tramitació del planejament urbanístic i fins a la cessió del sòl es resoldrà tan aviat com sigui possible. Salut ha de validar i aprovar el Pla Funcional, en fase d’estudi; ha de tenir en compte les necessitats d’atenció d’ara i les futures. El protocol signat té vigència fins a finals del 2025 i es pot prorrogar quatre anys més.

 

VALLS · 29 DE MARÇ DE 2023