El pressupost municipal creix un 16% i superarà per primer cop els 35 milions d’euros, amb noves inversions i el reforç dels serveis a persones

El pressupost municipal creix un 16% i superarà per primer cop els 35 milions d’euros, amb noves inversions i el reforç dels serveis a persones

> L’acord amb l’Agència Catalana de l’Aigua permet incorporar per primera vegada als comptes el projecte de recuperació dels Torrents de Valls amb l’objectiu de licitar obres enguany
> Creix un 10,6% i per primer cop se superen els 4 milions d’euros per al global d’Afers Socials, Ensenyament, Acció Comunitària, Acció Cívica i Joventut
> Durant el 2023 s’han programat inversions i obres públiques per valor de 7,5 milions d’euros
La proposta de pressupost municipal per a l’exercici 2023 no només mantindrà la línia expansiva aplicada en aquest mandat sinó que aquest cop superarà amb diferència els pressupostos anteriors. Amb 35.085.000 euros i un increment de gairebé 5 milions més (+16%), el de 2023 passarà a ser el pressupost més alt de la història de l’Ajuntament de Valls. Entre els principals increments sobresurten els serveis directes a persones i famílies que, també per primer cop, superaran els 4 milions d’euros (+10,6%).
L’Ajuntament ha programat executar 7,5 milions d’euros, 6 dels quals s’incorporen als comptes de 2023 i 1,5 són actuacions ja en curs o en fase d’adjudicació i contractació procedents de l’anterior exercici pressupostari. La part més important de les inversions serà per a projectes del Centre Històric (2,8 milions d’euros, un 37,3%), mentre que les actuacions en via pública a diferents zones de la ciutat representen el 18,7% i al medi natural, el 22,6%.
 230330Pressupost
De fet, la principal novetat del capítol d’inversions és l’entrada, per primera vegada en el pressupost municipal, de les actuacions vinculades a la recuperació mediambiental dels Torrents de Valls. En aquest sentit, l’acord amb l’Agència Catalana de l’Aigua permetrà licitar enguany obres en el primer tram dels torrents en el que s’actuarà, el torrent del Catllar, entre el barri del Fornàs i la zona dels Molins al sud de Valls.
Així, està previst retirar els col·lectors del clavegueram de la ciutat que actualment passen per la llera i efectuar millores a la depuradora de Valls, actuacions imprescindibles per a la recuperació ambiental dels torrents com espais de natura oberts a la ciutadania. El pressupost municipal de 2023 ja contempla inversions d’1,6 milions d’euros que es complementaran amb els aportats per l’ACA per finançar un projecte de més de 4 milions d’euros a tot l’àmbit del torrent del Catllar.
Entre les inversions destaquen també els 1,7 milions d’euros de Ca Xapes, tant per a la finalització de la fase 1 actualment en execució com per a les obres de la fase 2 i última que podrà arrencar gràcies als finançament obtingut per l’Ajuntament a través dels fons europeus Next Generation. 
També s’amplia la inversió en la modernització de l’enllumenat del polígon industrial amb l’execució de noves fases o s’introdueix com a novetat la interconnexió de Fontscaldes a la xarxa general d’aigua de la ciutat per garantir el subministrament. A més, s’han programat diverses inversions en equipaments esportius, entre ells 290.000 euros per a la pista del Vilar. A la vegada, s’incorpora una nova edició de pressupostos participatius que permetrà a la ciutadania plantejar i escollir projectes per un import global de 250.000 euros.
En l’àmbit de Serveis a les Persones destaca l’increment del 8,2% a la regidoria d’Afers Socials, amb 1,9 milions d’euros, o també d’Educació i Política Lingüística que passarà a 1,3 milions d’euros, un 13,3% més. També creixen Acció Comunitària, Participació i Igualtat, així com Joventut i Acció Cívica. Per la seva part, la regidoria de Cultura comptarà amb un pressupost de 2,1 milions d’euros, amb un augment global del 13,9% i Comerç i Turisme incrementarà les seves partides en un 5,5%. Per la seva part, l’Institut Municipal de Desenvolupament Local Vallsgenera disposarà d’un pressupost de 2,7 milions d’euros, amb un increment del 43,5%. També creixen en pressupost Seguretat Ciutadana (2,5 milions), Sostenibilitat i Serveis Ambientals (5,1 milions).
El pressupost municipal incorpora la congelació, per tercer any consecutiu, de la pressió fiscal i, a la vegada, fa front a l’encariment de subministraments energètics.
VALLS · 30 DE MARÇ DE 2023