Valls millora la seguretat viària en els passos de vianants amb la col·locació de llums led a la calçada

Valls millora la seguretat viària en els passos de vianants amb la col·locació de llums led a la calçada

L’Ajuntament de Valls, per mitjà de l’empresa municipal VIAS, ha iniciat enguany una nova campanya de millora de la seguretat viària en els de passos de vianants de la ciutat com la que ja va dur a terme el 2018, quan es va a actuar en els 27 passos de major risc. Aquesta vegada, es col·locaran llums led en 13 nous espais, amb un total de 57 unitats de llum.

La regidoria de Mobilitat explica que en aquella primera actuació del 2018 es van utilitzar dos tipus de senyalització led, uns dispositius amb llum blava i uns altres amb llum groga, per tal de comprovar quins oferien més garanties de seguretat viària i eren més visibles per als vianants. Després de tres anys de funcionament, s’ha comprovat que els llums blaus generen més avaries. En aquesta nova intervenció a la via pública, tots seran grocs i, per tant, del fabricant que ha donat millor resultat. També s’han substituït tots els que s’havien deteriorat amb el pas del temps.

Els dispositius led s'alimenten amb energia solar i, quan es fa fosc, generen llum intermitent, la qual cosa permet els conductors dels vehicles identificar que s’aproximen a un pas de vianants i que han de disminuir la velocitat. L’actuació recent més important s’ha efectuat al carrer Artesans, en el tram del carrer i del pont que dona l’únic accés a peu al polígon industrial des del barri del Fornàs. Calia assegurar el pas de vianants, que ara només comptava amb pintura a la calçada, i s’hi han col·locat els llums i diverses pilones per separar l’espai de vianants del de vehicles.

230403Mobilitat

Tota aquesta actuació se suma al repintat dels passos que s’ha anat realizant en els darrers anys, i a la inclusió de pictogrames informatius per a persones amb dificultats cognitives en un total de 61 passos. S'ha començat pels propers a les escoles, els equipaments culturals i els esportius i a l'administració municipal, però progressivament s'anirà estenent a tota la ciutat, a mesura que es vagin repintant els passos.

En aquest sentit, durant l’any 2022 VIAS ha iniciat un programa de monitorització dels passos de vianants, amb la finalitat de fer un pla d’actuació a llarg termini del seu manteniment. S'han geolocalitzat i referenciat, i se’n porta el control de quan es pinten, el tipus de pintura que s’utilitza i l'empresa que ho fa, per tal de comprovar quins tipus d'aplicacions són més eficaces i suporten més el pas dels vehicles.

A Valls disposem de 1.013 passos i s’ha planificat un pla plurianual de pintura per garantir que cada cinc o sis anys s’hagin repintat tots. Aquest 2023 ja s’ha intensificat la campanya de repintat. A dia d’avui, se n’han pintat 47, n’hi han 50 més d’encarregats i es preveu acabar l’any amb 160 passos repintats, la qual cosa equivaldrà al 16% del total. 

 

VALLS · 3 D’ABRIL DE 2023