Obertes diferents convocatòries d'ajuts d'habitatge de la Generalitat que es poden tramitar a través de l’OLH de Valls

Obertes diferents convocatòries d'ajuts d'habitatge de la Generalitat que es poden tramitar a través de l’OLH de Valls

Se subvencionen obres en habitatges amb gent gran i també ajuts al pagament de lloguer

230504 OLH

L’Oficina Local d’Habitatge (OLH) de Valls ofereix el servei d’assessorament i gestió de diferents línies d’ajuts convocades per l’Agència d’Habitatge de Catalunya de la Generalitat. A hores d’ara, el govern català té obertes les línies d’ajuts per al pagament de lloguer per a persones de 36 anys A 64 anys i les subvencions per obres en immobles on visquin persones grans. Els ajuts es poden tramitar a l’OLH situada a la plaça Sant Jordi de Valls de manera presencial, però també per via telemàtica a través de la web de tràmits de l’Agència d’Habitatge de Catalunya (accedir). Per a més informació, els interessats també es poden adreçar a l’OLH de Valls al 977 608 020.

En concret, pel que fa a la convocatòria de subvencions per a obres d’arranjament en l’interior d’habitatges per a persones grans, les sol·licituds es poden presentar fins el proper 30 de juny. Aquesta línia d’ajuts està destinada a unitats de convivència que incloguin entre els seus membres alguna persona de 65 anys o més, que tingui el seu domicili habitual o permanent a l’habitatge que s’arranjarà, i a les quals les obres de reforma beneficiïn directament.

En aquest casos, l’habitatge objecte de la subvenció ha de ser el seu domicili habitual i, a més de l’edat, el beneficiari ha de complir alguna de les condicions següents: no tenir prou autonomia per realitzar activitats d’higiene, alimentació, mobilitat o similars o bé tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% o tenir reconeguda una pensió d’incapacitat permanent o dependència. També la concessió dels ajuts tindrà en compte els ingressos màxims de la unitat de convivència.

Aquesta línia d’ajuts subvenciona fins a 4.000 euros obres que no poden superar els 8.000 euros que permetin l’assoliment de condicions mínimes d’habitabilitat. Així, els ajuts permeten incloure obres de reparació d’obertures exteriors de l’edifici deteriorades i adequació de paviments que puguin suposar perill. També se subvencionen les obres d’adaptació a la normativa vigent de les instal·lacions, reformes de bany i millores d’accessibilitat a l’interior de l’habitatge.

Ajuts al pagament del lloguer

D’altra banda, també està oberta fins el 12 de maig la convocatòria d’ajuts per al pagament de contractes en règim de lloguer o també de cessió d’ús d’habitatge per a les persones d’entre 36 i 64 anys. Les rendes dels contractes no poden superar els 600 euros i, en el cas de les famílies nombroses, monoparentals o unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros. L’OLH ofereix en aquest cas també l’assessorament a l’interessat i la gestió de la sol·licitud de subvenció.