La iniciativa «Fem neteja als torrents» arriba un any més als centres educatius de Valls

La iniciativa «Fem neteja als torrents» arriba un any més als centres educatius de Valls

> Es tracta d’una acció conjunta de les Escoles Verdes de Valls que va tenir lloc el 8 de maig, amb la que hi van participar més de 800 infants

> Es van recollir més de 900 quilos de residus

La iniciativa “Let’s Clean Up Europe” és una acció comuna a tot Europa amb una llarga trajectòria, que s’organitza simultàniament a diversos indrets, per conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem de forma incontrolada a la natura i promoure accions de sensibilització a través de la recollida d'aquests residus abocats il·legalment als boscos, platges, marges de rius...

Seguint aquesta línia, l’Àrea de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Valls, va organitzar una gran acció, que sota el lema «Fem neteja als torrents!», preveu netejar espais naturals de la ciutat. La iniciativa, va tenir lloc el passat dilluns 8 de maig, i va mobilitzar 10 centres educatius de primària i de secundària de la ciutat que formen part del Programa Escoles Verdes amb un total de més de 800 infants de Valls. Aquest any l’alumnat que va participar al projecte va recollir un total de 938,92 quilos. Dels quals, 488,98 eren rebuig, 192,99 vidre, 191,12 envasos i, finalment, 66 paper.

230516femnetejaalstorrents1

A l’acció “Fem neteja als Torrents!” els grups participants van fer sortides de neteja en varis recorreguts, majoritàriament a l’entorn dels torrents de Valls, i també en alguns camins del municipi. L’alumnat de cada grup, proveït dels corresponents materials de seguretat i higiene (guants i sacs) van recollir selectivament els residus que troben durant el recorregut (llaunes i envasos, vidre, paper i altres) tot pesant els quilos recollits de cada fracció. També fotografien i documenten altres residus que no es poden recollir en aquesta acció, com la gran quantitat de tovalloletes humides que es poden veure en algunes localitzacions dels nostres torrents, o andròmines i residus de gran volum.

Com a conclusió de la macroacció de neteja, durant tot el dia es va realitzar, al Pati, una acció col·lectiva de reflexió i de visualització dels residus recollits. Alhora, els serveis de neteja municipals van traslladar a aquest punt tots els residus recollits pels diferents grups, per tal d’agrupar-los en una acció de visibilització i denúncia dels mals hàbits d’una part de la ciutadania.

En arribar al Pati, els grups escolars van realitzar una activitat de reflexió, el resultat de la qual van penjar en uns expositors situats a la mateixa plaça. Aquestes reflexions dels infants i joves vallencs i vallenques van estar exposades al Pati, per tal de que el conjunt pogués ser visitat per la ciutadania vallenca i servís també de punt de reflexió.

El principal objectiu de l’acció “Fem neteja als Torrents!” no és la realització de la neteja en sí, sinó la sensibilització dels i les escolars i de tota la ciutadania de la importància de tenir cura del nostre entorn i de la problemàtica que suposa l’abandonament de residus al medi. L’acte conjunt al Pati va voler ser un crit d’alerta i un punt de reflexió per tota la població que el va visitar, per tal de millorar la conscienciació de tothom en el respecte de l’entorn del municipi.

Aquesta acció s’emmarca dins el Projecte Torrents, diverses accions realitzades, des de fa quatre cursos, pels centres educatius de Valls, en col·laboració amb l’Àrea de Medi Natural de l’Ajuntament de Valls. Dins d’aquestes accions una de les més rellevants és la inclusió de tots els centres educatius en el Projecte Rius, dins el qual cada escola o institut es responsabilitza d’un dels 11 trams de torrent i el seu alumnat el visiten, almenys, dos cops l’any, per tal de realitzar-hi mesures relacionades amb la qualitat de l’aigua i de l’ecosistema de cada tram. Aquestes mesures s’envien a la plataforma de ciència ciutadana de Projecte Rius i són publicades en el web. Des dels serveis municipals es garanteix que els diferents trams de torrent visitats tinguin els accessos practicables i lliures de vegetació durant les visites escolars, cada primavera i cada tardor.

 

VALLS · 18 DE MAIG DE 2023