Actuacions per al foment de l’autocompostatge i retirada d’abocaments de fibrociment amb amiant

Actuacions per al foment de l’autocompostatge i retirada d’abocaments de fibrociment amb amiant

L’Ajuntament de Valls ha promogut diverses actuacions per al foment de l’autocompostatge i, a la vegada, per a la retirada d’abocaments de fibrociment amb amiant. Aquest conjunt d’actuacions impulsades per la regidoria de Sostenibilitat, Serveis Ambientals i Medi Natural del consistori han suposat una despesa de 12.059 euros i han comptat amb el suport de la Diputació de Tarragona amb una subvenció de 7.235 euros.L’Ajuntament de Valls ha promogut diverses actuacions per al foment de l’autocompostatge i, a la vegada, per a la retirada d’abocaments de fibrociment amb amiant. Aquest conjunt d’actuacions impulsades per la regidoria de Sostenibilitat, Serveis Ambientals i Medi Natural del consistori han suposat una despesa de 12.059 euros i han comptat amb el suport de la Diputació de Tarragona amb una subvenció de 7.235 euros.

En concret, s’han adquirit 50 compostadors i s’han realitzat dues sessions formatives per promoure entre la població el compostatge de matèria orgànica. A Valls, l’any 2006 es va crear una xarxa de compostaires, amb la que es van adquirir i distribuir entre la població i escoles un total de 122 compostadors. Amb l’objectiu de potenciar la correcta gestió de la matèria orgànica i promoure la prevenció de residus, ara s’ha ampliat aquesta xarxa de compostaires amb 50 llars addicionals.

D’altra banda, l’Ajuntament també s’ha acollit a la línia de subvencions per la retirada i gestió d’abocaments de fibrociment amb amiant. El consistori havia detectat un total de 6 abocaments en diversos punts del terme amb aquest material perillós que ha estat retirat i traslladat a un gestor autoritzat per part d’una empresa especialitzada en la recollida, transport i gestió de fibrociment amb amiant.