L' Ajuntament de Valls ajusta les ordenances fiscals i modifica l'IBI urbà per sota de l'IPC previst

L' Ajuntament de Valls ajusta les ordenances fiscals i modifica l'IBI urbà per sota de l'IPC previst

> L’impost de Bens Immobles residencials, després de 3 anys consecutius de mantenir-lo congelat, s’incrementarà el 2024 un 3,49%, un percentatge però inferior al 4,5% d’inflació prevista per al 2023

> El consistori congela un altre any la taxa d’escombraries i manté els incentius ambientals amb descomptes d’entre el 10 i el 50% per fomentar la recollida selectiva

> Tot i que l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica s’incrementa, el coeficient a Valls encara és el més baix d’entre les principals ciutats de la demarcació

 

L’Ajuntament de Valls, després de tres exercicis consecutius de congelació impositiva, ajustarà per al 2024 les ordenances fiscals d’acord amb la proposta que es debatrà a la sessió plenària que se celebrarà avui dia 11 d’octubre. La proposta del govern municipal que es porta a aprovació del ple, preveu que l’Impost de Bens Immobles de naturalesa urbana situï el seu coeficient en el 0,978, una xifra que, tot i representar un increment del 3,49% no només s’ajusta a l’Índex de Preus al Consum actual, sinó que és considerablement inferior a l’IPC del 4,5% amb el que es preveu acabar el 2023.

L’IBI s’havia mantingut congelat en els últims tres exercicis. Així, mentre l’IPC acumulat des del 2019 fins a l’actualitat s’acosta al 16,50%, en el cas de Valls l’IBI només ha pujat un 1,5%. Per aquest motiu, la proposta d’ordenances preveu ajustar l’IBI urbà, tot i que mantenint-lo per sota de l’IPC interanual previst a l’acabar l’any. D’altra banda, les ordenances contemplen també modificar l’IBI per incorporar un coeficient diferenciat de l’1,150 a propietats destinades a usos comercials i industrials, però es reserva a finques amb valors cadastrals d’entrada ja molt elevats de tal manera que només afectaria el 0,5% dels conjunt dels rebuts d’aquest impost.

D’altra banda, s’introdueix com a novetat la bonificació del 50% de l’IBI durant un termini de 6 anys pels immobles construïts a l’empara de protecció oficial i, de la mateixa, manera, es fixa una bonificació del 90% per tres anys de les propietats objecte d’urbanització, construcció i promoció immobiliària, dues mesures destinades a incentivar el sector de la construcció en les seves diferents modalitats. En aquest mateix sentit, l’Ajuntament mantindrà l’any vinent la bonificació del 95% de l’Impost de Béns Immobles que per primera vegada s’ha aplicat aquest any 2023 per a tots els habitatges impulsats per iniciatives cooperativistes amb finalitats socials que es construeixin a l’àmbit del centre històric.

L’Ajuntament fa un pas més en l’impuls de la creació d’habitatges, amb un conjunt de mesures que s’afegeixen a la bonificació de l’impost de construccions i obres, als ajuts per a la rehabilitació o a la propera convocatòria de la nova línia de subvencions als joves que comprin un habitatge i que s’instal·lin al centre històric, ajuts que se’ls hi concediran anualment fins a complir els 40 anys.

A la vegada, es modifica el redactat per fer més efectiva l’aplicació dels recàrrecs fiscals de l’IBI en aquells edificis d’ús residencial desocupats amb caràcter permanent propietat de grans tenidors. També es mantindrà les bonificacions a famílies nombroses, així com el conjunt d’ajuts que l’Ajuntament convoca anualment, tant de l’IBI com d’altres ordenances, a persones, famílies o col·lectius en situació de vulnerabilitat.

Pel que fa a la taxa d’escombraries, l’Ajuntament mantindrà el 2024 el rebut congelat en els 129 euros per habitatge, una xifra que no ha variat des de l’any 2020. En aquesta taxa, continuaran sent d’aplicació els incentius ambientals a tots els ciutadans i famílies que realitzen la recollida selectiva a casa, en uns descomptes que poden oscil·lar entre el 10 i el 50% del rebut i als que anualment s’hi acullen al voltant de 1.300 famílies. Aquests incentius estan destinats a fomentar la recollida selectiva i, des de la seva aplicació el 2020, els índex de reciclatge a Valls han passat del 40% al 48% en l’actualitat.

Per al 2024 l’Ajuntament modificarà també l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica que des de l’any 2019 no havia variat. En aquest cas, l’augment és del 13,7%, per sota encara de l’IPC acumulat en els últims anys i, a la vegada, també inferior als coeficients que s’apliquen a la majoria d’altres municipis. Valls continua sent, entre les principals ciutats de la demarcació de Tarragona, la que presenta un tipus impositiu de vehicles més baix. Per últim, també es modifica l’Impost d’Activitats Econòmiques que augmentarà un 4,4%, tot i que la mesura només afectarà aquelles empreses amb nivells de facturació superior a 1 milió d’euros i que, a més, es trobin en zones concretes on s’ha millorat la urbanització i serveis de la via pública. VALLS · 11 D’OCTUBRE DE 2023