L’Ajuntament avança en la redacció del projecte per a la recuperació de la muralla medieval de Sant Francesc de Valls

L’Ajuntament avança en la redacció del projecte per a la recuperació de la muralla medieval de Sant Francesc de Valls

> Aquesta setmana s’estan realitzant cales arqueològiques a l’àmbit de la muralla a l’alçada de la Font de Sant Sebastià

> El consistori ha sol·licitat finançament als fons europeus Next Generation per a l’execució d’aquesta actuació

> El desenvolupament del projecte permetrà crear un nou passeig públic obert a la ciutadania i que posarà en valor els vestigis de l’antiga muralla

L’Ajuntament de Valls està efectuant aquesta setmana treballs arqueològics com a part dels estudis previs necessaris per a la redacció del projecte de recuperació de la muralla de Sant Francesc. En concret, els tècnics estan realitzant cales a l’entorn de la cruïlla de la muralla amb els carrers de Sant Sebastià i de Sant Francesc, a l’alçada de la Font de Sant Sebastià. Aquesta zona encara no havia estat estudiada en profunditat, a diferència de la resta de trams ocupats en l’actualitat per edificis i on els treballs arqueològics efectuats anteriorment ja van permetre documentar vestigis de gran importància de l’antiga muralla ocults a l’interior de les cases.

La informació obtinguda de les cales a l’entorn de la Font de Sant Sebastià s’incorporarà en el projecte que estan redactant les arquitectes Marta Milà i Anna Ibarz, guanyadores del concurs d’arquitectura convocat per l’Ajuntament per a la recuperació i urbanització de la muralla de Sant Francesc en aquest tram. El projecte, a més de posar al descobert i rehabilitar la muralla medieval del segle XIV amagada a l’interior d’edificis, destaca per aprofitar l’enderroc d’aquestes construccions per dotar aquesta zona del centre històric d’un nou espai de valor patrimonial, cívic i paisatgístic, de passeig i estada i alhora obert al veïnat. D’aquesta manera, es generaria un passeig a la zona que en l’actualitat ocupen les cases, que comunicarà amb el carrer de Sant Francesc en un espai que presidiria la muralla medieval rehabilitada.

231219murallaLa recuperació de la muralla evitarà falsos històrics i així, a les zones on es conserven vestigis de les torres medievals, s’opta per reintegrar-les volumètricament mitjançant una estructura metàl·lica que permetrà visualitzar quina era la seva alçada original. En canvi, pel que fa a la restauració del pany de muralla, es restauraran els vestigis que afloren regularitzant-ne el coronament, exposant les ferides i traces del pas del temps, consolidant les reparacions i cegant les obertures del s.XIV però deixant obertes les de segles posteriors. En aquest sentit, s’opta per recuperar la muralla del s.XIV fins al nivell conservat i retallar els trams posteriors fins a la menor cota del tram medieval adjacent, cosa que permetrà que els habitatges del carrer Sant Francesc guanyin en assolellament, llum, aire i vistes.

La urbanització de l’espai comunicarà a més amb el carrer de Sant Francesc en diversos punts, per sota de la muralla medieval restaurada, permetent el pas de vianants d’una zona a l’altra. A més, s’urbanitza tot l’entorn com a zona de passeig. Es planteja també que la intervenció serveixi d’oportunitat per potenciar la connectivitat transversal entre el centre històric i la xarxa de vials, per fomentar la mobilitat sostenible i saludable, quotidiana i lúdica.

La intervenció s’executarà en dues fases. La primera inclou el tram situat al número 82 del carrer de Sant Francesc i el tram a urbanitzar entre aquest edifici i el número 84, on s’ubica la font de Sant Sebastià que també es conservarà, mentre que la segona fase engloba els edificis del carrer de Sant Francesc, del número 102 al 116, fins a la plaça de Sant Francesc. L’Ajuntament de Valls ha presentat l’actuació, amb un pressupost estimat de 2,8 milions d’euros, als fons europeus Next Generation en la que seria la segona gran actuació de recuperació de les muralles medievals després de la realitzada aquest any 2023 al primer tram de la muralla de Sant Antoni, a tocar del Portal Nou.

231219muralla2

La muralla de Sant Francesc de Valls

La coneguda com a muralla de Sant Francesc es va construir entre els anys 1373 i 1377, coincidint amb els treballs de fortificació de la totalitat de la vila que va ordenar el rei Pere III el Cerimoniós en plena guerra amb Castella. Era una de les portes principals d'entrada a Valls, ja que el portal de Llobets, ubicat a l'actual plaça de Sant Francesc, connectava la vila medieval amb l'antic camí de Vilafranca i de Barcelona. Com a la resta de les muralles de la ciutat, la de Sant Francesc tenia uns 7,5 metres d’alçada des de la base fins al coronament dels merlets i diverses torres d’entre 11 i 13 metres d’alt. A banda de la torre del portal de Berenguer de Llobets, els estudis realitzats l'any 2018 van constatar l'existència d'una segona torre de defensa situada uns metres més a l'oest (carrer de Sant Francesc, núm. 102). Es tractaria de la coneguda com a Torre Cega per la seva posició en angle. A banda de les torres medievals, s’han trobat també vestigis importants de panys de muralla. Per exemple, en alguns punts, s’han descobert restes de fortificació que arriben gairebé als 7 metres d’alt, com és el cas de la casa del carrer Sant Francesc 112, però s’ha de destacar que en bona part de les cases s’han trobat vestigis de pany de mur que poden oscil·lar entre els 4 i 2 metres d’alçada. 

Les muralles medievals de Valls, declarades Bé Cultural d’Interès Nacional, cobrien un perímetre de més d’1,4 quilòmetres de longitud, amb 32 torres de defensa i 5 portals d’entrada que connectaven amb els principals camins i rutes. En els darrers anys s'han realitzat diferents estudis arqueològics i històrics que han anat posant al descobert portals, torres, fossats i panys de muralla de maçoneria i tapia, en diverses zones del Centre Històric de la ciutat. S'han dut a terme un seguit d'estudis arqueològics i històrics, per tal de fer aflorar aquestes restes medievals i tenir coneixement precís de quins són els elements que cal preservar, tot integrant-los en una proposta que s'adeqüi a la trama urbana de l'entorn. Amb aquests coneixements, l'Ajuntament ha iniciat les tasques per a la recuperació, consolidació, reinterpretació i urbanització de varis trams d'aquest element patrimonial. La primera de les grans actuacions és la que es va executar a la muralla de Sant Antoni, en el tram situat a tocar del Portal Nou, entre els carrers del Mur i Tomàs Caylà, amb una inversió de 428.000 euros finançats per l’Ajuntament, pel Departament de Cultura de la Generalitat i per la línia de subvencions de l’1,5% Cultural del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

 

VALLS · 19 DE DESEMBRE DE 2023