La presentació de sol·licituds per les parades de Sant Jordi serà del 26 de febrer al 28 de març

La presentació de sol·licituds per les parades de Sant Jordi serà del 26 de febrer al 28 de març

L’Ajuntament de Valls obrirà dilluns 26 de febrer el termini per sol·licitar parada a la via pública amb motiu de la festivitat de la diada de Sant Jordi. D’aquesta manera, tota persona física o jurídica que desitgi ocupar la via pública entre les 8 i les 21 hores del dia 23 d'abril amb commemoració de la diada de Sant Jordi, podrà sol·licitar-ho entre els dies 26 de febrer i 28 de març ambdós inclosos. La sol·licitud s'haurà de presentar en model normalitzat específic al registre general d'entrada de l'Ajuntament de Valls, ja sigui de manera presencial (Oficina d'Atenció a la Ciutadania, plaça del Blat, 1,) o per via telemàtica a la seu electrònica: https://seu.valls.cat (aquesta sol·licitud es pot trobar al catàleg de tràmits i serveis de la web municipal amb la denominació «parada diada de Sant Jordi»).
Tindran prioritat aquelles sol·licituds referents a activitats econòmiques de floristeria o llibreria, que si ho sol·liciten s'ubicaran preferentment als seus emplaçaments habituals al Pati i amb un límit de dues parades per establiment. Aquests negocis també podran instal·lar parades el dia 22 d'abril de 2024, però en aquesta jornada serà en la proximitat dels seus locals i prèvia petició en la mateixa instància, indicant el lloc exacte amb els metres lineals de la parada. La resta d’interessats, entitats sense ànim de lucre, centres escolars i particulars podran vendre i ocupar la via pública el dia 23 d’abril amb un màxim d'una parada per persona sol·licitant, representant o director/a de centre. Aquestes parades no podran ser ubicades a la plaça del Pati.
Per obtenir la llicència d’ocupació de la via pública caldrà complir els requisits especificats en els punts anteriors. També es podrà sol·licitar a la seva petició que l'Ajuntament els deixi taules, previ dipòsit de 50 € de fiança a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. 

 240222SantJordi

VALLS · 22 DE FEBRER DE 2024