L'Ajuntament aprova el projecte de millora de sis carrers del Barri Antic de Valls

L'Ajuntament aprova el projecte de millora de sis carrers del Barri Antic de Valls

L'Ajuntament aprova el projecte de millora de sis carrers del Barri Antic de Valls

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Valls ha aprovat de manera inicial els projectes de millora dels carrers Espardenyers, Forn Nou, Peixateria, Verdura, Sant Oleguer i la part baixa de la plaça del Blat. La inversió total ascendeix a 419.465 euros i comportaran la renovació de 930 m2 de via pública.

El projecte contempla la modernització de totes les xarxes de serveis. En concret, s’instal·laran més d’un quilòmetre de canonades soterrades i totalment noves de clavegueram, aigua, telefonia i enllumenat i es preveuran les reserves suficients per a la instal·lació d’altres serveis com fibra òptica i gas. El tractament urbanístic serà, com en l’actualitat, de plataforma única, prioritzant la comoditat del trànsit dels vianants i permetran l’adequació de tot l’entorn més immediat als accessos del Museu Casteller de Catalunya, actualment en construcció. Així, els carrers s’urbanitzaran amb llambordes de 24x16 centímetres de color arena, d’acord amb el tractament dels carrers del Barri Antic. Pel que fa a la plaça del Blat, en el tram fins al carrer Major, s’ha previst la reparació de les característiques llambordes actuals.

Així, també s’ha previst la urbanització de l’espai de plaça del Blat situat just davant del futur equipament. En concret, s’integrarà en l’entorn el doble arc gòtic medieval que ha aparegut amb les obres, amb l’objectiu de realçar-ne el seu valor arquitectònic i patrimonial.

La modernització de l’enllumenat a tot l’entorn dels carrers és un altre dels punts importants del projecte. En concret, es substituiran tots els punts de llum i se n’instal·laran de nous, amb més potència lumínica i, a la vegada, més eficients energèticament. En total, s’instal·laran 15 punts de llum en tot l’entorn dels carrers.

 

L'Ajuntament aprova el projecte de millora de sis carrers del Barri Antic de Valls