Protecció Civil a Valls

Protecció Civil a Valls

Regidoria de Seguretat Ciutadana
i Protecció Civil
Ajuntament de Valls

Què és la protecció civil?

És un servei públic orientat a determinar el sistema de preparació i respostes a les situacions de greu risc col·lectiu, calamitat pública o catàstrofe extraordinària, que afectin al ciutadà i els seus bens.

Funcions :

  • Elaborar i mantenir els plans municipals enfront als riscs especials i específics.
  • Realitzar estudis de riscs de la localitat preferentment orientats a edificis, locals i establiments de pública concurrència.
  • Fer campanyes d'informació i divulgació a la població afectada pels diferents riscs.

Telèfons d'interès:
EMERGÈNCIES
112


EMERGÈNCIES AJUNTAMENT DE VALLS
977 601 313

AMBULÀNCIES
061

OFICINA ATENCIÓ CIUTADÀ-OAC
977 636 010

GAS NATURAL
900 750 750

ENEL (FECSA-ENDESA)
800 760 706

 

Consells d'actuació en cas d'emergències:

  • Cal mantenir la calma
  • No s'han de córrer riscos inútils.
  • Actuar immediatament i buscar ajuda trucant als telèfons d'emergència.
  • Seguir les instruccions dels equips d'actuació públics (112, Policia Local...)
  • Cal complir estrictament les indicacions facilitades per les autoritats sobre les mesures a adoptar
Image