Image

FORMACIÓ PEL REPTE VALLS OPEN DATA

Aquí podràs trobar els materials i els vídeos de la formació que es va fer al professorat per acompanyar els alumnes al Repte Valls Open Data.

Es van dur a terme dues sessions, els dies 23 de febrer i el 2 de març de 2022.

Et pots descarregar les presentacions utilitzades al curs, en pdf:

A continuació, trobaràs els vídeos desglossats per l’índex de temes que es van treballar al curs.

1.1 Introducció a l'Open Data

Vols aprendre que són les dades obertes?

1.1.1. Conceptes de l'entorn tecnologies Data

1.1.2. Open Data al marc govern i els seus beneficis

1.1.3. Conceptes i definicions de l'entorn Open Data

1.1.4. Dades Obertes a la nostra societat

1.2. Recorregut per fonts de Dades

Fem un recorregut per les fonts de Dades Obertes

1.2.1. Cerca de Dades d'una temàtica

1.2.2. Selecció de datasets claus diverses AP útils per àmbit

1.2.3. Utilitzar i visualitzar les dades als portals Open Data

1.2.4. Tipologia Dades. Cas real de cerca de dades

1.2.5. Descarrega i ús de dades

1.2.6. Dades Obertes útils per projectes

2. Eines i recursos gratuïts per reutilitzar les dades obertes

Quines eines i recursos gratuïts tinc a l’abast per poder reutilitzar les dades obertes que he descobert?

2.1. Fonts destacades de Dades Obertes

2.2. Tipus i característiques de les fonts de Dades Obertes

2.3. Accés manual i automàtic a fonts de Dades Obertes

2.4. Eines ofimàtiques (no programació) per reutilitzar Dades Obertes

2.5 Activitats per conèixer l'eina Google Sheets

2.6. Activitats per conèixer l'eina Open Refine

2.7. Activitat per conèixer l'eina Ilovepdf

2.8. Activitat per conèixer l'eina Instamaps

2.9. Activitat per conèixer l'eina Rawgraphs

2.10. Activitat per conèixer VisTools (Data Visualization Resources).