Consells de Seguretat

Consells de Seguretat

Com hem de protegir els nens

Els nens han de saber el seu nom, cognom, adreça i telèfon; per tant, és important que els pares els ho ensenyin.

També han de saber que, en cas que es desorientin, el millor sempre és aturar-se. Els seus pares o familiars, quan s’adonin de la seva absència, refaran el camí per trobar-los.

Mesures de seguretat a la ciutat

Com a vianant, circuli en el sentit contrari a la marxa dels vehicles, separat de la vorera, i situï la seva bossa de mà o cartera a la part interior de la vorera, de forma que pugui evitar possibles estrebades.

Quan hagi d’utilitzar els serveis dels caixers automàtics, miri abans al seu voltant per detectar persones sospitoses que poguessin intentar apropiar-se dels diners.

Si és objecte d’una agressió, observi les característiques essencials del seu agressor (edat, estatura, color del cabell, nacionalitat, vestimenta...), la direcció de la fugida, etc. Com més precisa sigui la informació, més grans seran les possibilitats de localitzar el delinqüent i de recuperar els objectes robats.

Sempre que li sigui possible, avisi la Policia immediatament després de l’agressió i expliqui’ls tot el que recordi.

Protecció de l'habitatge

Reforci la part de les frontisses amb pivots d’acer i angles metàl•lics perquè no es pugui fer palanca.

Col•loqui reixes a les finestres a les quals es pugui accedir fàcilment des de l’exterior. No deixi entre les barres una separació superior a 12 cm.

Si arriba a casa seva i troba la porta forçada o oberta, no entri. Comuniqui el fet a la Policia pel procediment més ràpid. L’ajudaran immediatament.

Prevenció de robatoris a casa

No obri la porta a desconeguts. Abans d’obrir, observi des de l’espiell panoràmic. Demani sempre al personal de les empreses de serveis (telefonia, electricitat, gas, aigua, etc.) que s’identifiqui.

Utilitzi totes les mesures de seguretat que tingui a l’abast, fins i tot un simple pany, encara que només hagi de sortir durant uns minuts.

Estadísticament, un dels períodes amb un índex de robatoris més elevat en cases particulars es registra durant les vacances d’estiu i Setmana Santa. Els delinqüents no van de vacances i, per tant, ha de tenir en compte els consells següents:

  • No divulgui el projecte de viatge o vacances.
  • Tanqui bé les portes, finestres i balcons.
  • Doni instruccions a l’empleat de la finca urbana perquè no s’acumulin a la seva bústia cartes i diaris. Deixi-li també un telèfon de contacte.
  • Posi’s d’acord amb els veïns de confiança perquè vigilin el seu habitatge durant les vacances.
  • No col•loqui la clau sota l’estora ni en llocs que estiguin a l’abast de desconeguts.
  • No oblidi portar sempre al damunt els documents d’identificació personal i la cartilla de la Seguretat Social.

Protecció del vehicle

Instal·li un dispositiu de seguretat antirobatori. Pot utilitzar barres metàl•liques ajustades al volant des dels pedals. Utilitzi cadenes de seguretat.

Cada cop que surti del seu vehicle, tregui la clau de contacte, deixi el volant bloquejat i tanqui bé les portes, finestres i maleter.

Identificació dels objectes de valor

El número del document d’identitat o la matrícula del vehicle són únics: l’identifiquen a vostè i, a més, li permeten identificar els seus objectes de valor. Per això és aconsellable marcar els objectes de valor i accessoris del vehicle en un lloc visible. Anoti en un full, tal com s’indica a continuació, les dades d’identificació dels objectes de valor:

  • Objecte
  • Marca
  • Model
  • Número de sèrie o fabricació

En cas de patir un furt o robatori, presenti aquesta relació quan presenti la denúncia ja que facilitarà la recuperació dels objectes robats.

Prevenció de la drogoaddicció

Encara que la solució del problema de les drogues ens correspon a tots, són els pares els que poden detectar més ràpidament si els seus fills han iniciat una etapa en què la convivència en els seus àmbits de relació (família, escola, amics, etc.) esdevé complicada i, per tant, obre una escletxa perillosa en què les drogues es puguin presentar com una “via d’escapament”.

Actituds de solidaritat amb els altres

Reaccioni amb esperit de solidaritat ciutadana quan senti sorolls estranys procedents dels habitatges dels seus veïns.