Ofideute

Ofideute

SERVEI D'ASSESSORAMENT SOBRE EL DEUTE HIPOTECARI

És un servei gratuït d'àmbit local que es porta a terme gràcies a un conveni subscrit entre l'Ajuntament de Valls i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per oferir informació i assessorament a les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris i que estan en risc de perdre el seu habitatge principal.

 

Qui pot ser usuari del Servei d'Assessorament sobre el deute hipotecari?

Els propietaris d'un únic habitatge, ubicat a Valls, que l'utilitzen com a habitatge principal i que no poden fer front a les quotes del seu préstec hipotecari.

 

Què cal fer?

Quan es tinguin dificultats per fer front a les quotes del préstec, cal adreçar-se primer a l'entitat financera per tal de negociar solucions viables al més aviat possible.

En cas de no arribar a un acord amb l'entitat, us podeu dirigir al Servei d'Assessorament sobre el deute hipotecari-Ofideute demanant cita prèvia al telèfon 977 636 023, perquè analitzi el cas i actuï com a òrgan d'interlocutor.

 

Documentació que cal presentar al Servei d'Assessorament sobre el deute hipotecari?

  • DNI/NIE dels titulars.

  • Escriptura de la compra-venda.

  • Escriptura/es del préstec hipotecari.

  • Document de l'entitat financera sobre l'estat del préstec actualitzat: quotes pendents, capital inicial, capital pendent, terminis del préstec, tipus d'interès actual, import de les quotes.

  • Darrer rebut de la hipoteca.

  • Certificat d'ingressos actuals de tots els membres de la unitat familiar i titulars del préstec.

  • Notificacions rebudes del jutjat.