Resolució del concurs d'idees d'arquitectura per a la redacció del projecte de reinterpretació i urbanització de la muralla medieval de Sant Francesc de Valls.

Resolució del concurs d'idees d'arquitectura per a la redacció del projecte de reinterpretació i urbanització de la muralla medieval de Sant Francesc de Valls.

> L’actuació es planteja en un tram de l’antiga muralla medieval, oculta a l’interior de les cases. 

>El jurat ha valorat criteris de qualitat arquitectònica, urbanística i funcional.

>Consulteu la proposta guanyadora

L'actuació del projecte es planteja en un tram de l’antiga muralla medieval, oculta a l’interior de les cases, però dels més ben conservats de la ciutat. Inclou les restes, com a mínim, de dues torres de defensa. La intervenció està plantejada en dues fases:

  • Fase 1: la primera inclou l’immoble situat al número 82 del carrer de Sant Francesc i el tram a urbanitzar entre aquest edifici i el número 84, on s’ubica la font de Sant Sebastià.
  • Fase 2: engloba els edificis del carrer de Sant Francesc, del número 102 al 116, fins a la plaça de Sant Francesc.
  • Consulteu plànol de l'àmbit

Història de l'àmbit

La coneguda com a muralla de Sant Francesc es va començar a construir entre els anys 1373 i 1377, coincidint amb els treballs de fortificació de la totalitat de la vila que va ordenar el rei Pere III el Cerimoniós en plena guerra amb Castella. Era una de les portes principals d'entrada a Valls, ja que el portal de Llobets, ubicat a l'actual plaça de Sant Francesc, connectava la vila medieval amb l'antic camí de Vilafranca i de Barcelona. Com a la resta de les muralles de la ciutat, la de Sant Francesc tenia uns 7,5 metres d’alçada des de la base fins al coronament dels merlets i diverses torres d’entre 11 i 13 metres d’alt. A banda de la torre del portal de Berenguer de Llobets, els estudis realitzats l'any 2018 van constatar l'existència d'una segona torre de defensa situada uns metres més a l'oest (carrer de Sant Francesc, núm. 102). Es tractaria de la coneguda com a Torre Cega per la seva posició en angle. A banda de les torres medievals, s’han trobat també vestigis importants de panys de muralla. Per exemple, en alguns punts, s’han descobert restes de fortificació que arriben gairebé als 7 metres d’alt, com és el cas de la casa del carrer Sant Francesc 112, però s’ha de destacar que en bona part de les cases s’han trobat vestigis de pany de mur que poden oscil·lar entre els 4 i 2 metres d’alçada. 

Les muralles medievals de Valls, declarades Bé Cultural d’Interès Nacional, cobrien un perímetre de més d’1,4 quilòmetres de longitud, amb 32 torres de defensa i 5 portals d’entrada que connectaven amb els principals camins i rutes. En els darrers anys s'han realitzat diferents estudis arqueològics i històrics que han anat posant al descobert portals, torres, fossats i panys de muralla de maçoneria i tapia, en diverses zones del Centre Històric de la ciutat. S'han dut a terme un seguit d'estudis arqueològics i històrics, per tal de fer aflorar aquestes restes medievals i tenir coneixement precís de quins són els elements que cal preservar, tot integrant-los en una proposta que s'adeqüi a la trama urbana de l'entorn. Amb aquests coneixements, l'Ajuntament ha iniciat les tasques per a la recuperació, consolidació, reinterpretació i urbanització de varis trams d'aquest element patrimonial. La primera de les grans actuacions és la que s’està executant a la muralla de Sant Antoni, en el tram situat a tocar del Portal Nou, entre els carrers del Mur i Tomàs Caylà, amb una inversió de 428.000 euros finançats per l’Ajuntament i per la línia de subvencions de l’1,5% Cultural del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

 

Jurat i criteris

El jurat del concurs d’idees han sigut Josep Anglès, arquitecte de la borsa del Col·legi d’Arquitectes; Anna Royo, arquitecta de l’Escola d’Arquitectura de Reus; Núria Anguera, arquitecta de l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció del Patrimoni Arquitectònic (ADDIPA); Imma Teixell, arqueòloga dels Serveis Territorials a Tarragona del departament de Cultura de la Generalitat; a més dels arquitectes municipals i Sònia Roca, regidora d’Urbanisme, Patrimoni i Centre Històric de l’Ajuntament de Valls.

220919ResoluciConcurs

En totes les propostes presentades, el jurat ha valorat criteris de qualitat arquitectònica, urbanística i funcional. Així, es té en compte la proposta de restauració i reinterpretació per posar en valor els vestigis i elements patrimonials de la muralla medieval, la correcta segregació de la circulació rodada i a peu, la millora dels espais lliures i la relació amb la muralla i altres equipaments propers, així com l’adequació amb la trama urbana com a punt d’accés al Centre Històric.

  • Inversió estimada: 1 milió d’euros.
  • Superfície de l’àmbit: 1.100 m2.
  • Longitud del tram: 140 metres.

 

VALLS · 19 DE SETEMBRE DE 2022