Pressupostos participatius 2018

Pressupostos participatius 2018

La participació ciutadana és imprescindible per apropar la gestió municipal a la població, per fomentar la corresponsabilització en la millora i el futur de la ciutat i per facilitar la relació i comunicació de l’Ajuntament amb els veïns i veïnes.

Iniciem la segona edició dels Pressupostos Participatius de Valls, la qual es regirà segons les bases i criteris inclosos en el protocol elaborat de forma participativa entre ciutadania i Ajuntament.

Els Pressupostos Participatius 2018 de Valls han de permetre posar a la pràctica tot allò après durant l’edició del 2017, mitjançant l’elaboració de propostes per part de la  ciutadania i culminar amb la selecció de les que es considerin més necessàries i importants per a la ciutat.

Per tant, aquest procés dóna el protagonisme total als vallencs i vallenques per tal que decideixin en què invertir una part del pressupost municipal de la partida d’inversions, un total de 140.000 €

 

Valorem el Resultats

Fes click aquí

 

 
 

 

logo valls

 

 • Banner1 Com
 • Vols veure el procés? Fes click a les següents opcions per veure-les

  Ens informem

  pics 02

  Cal conèixer quins són els criteris que marca el protocol elaborat, que sapiguem quines són les regles que es seguiran en aquest procés del 2018.
  Ens podem informar a través de tots els canals municipals.

  Descarregar PROTOCOL DELS PRESSUPOSTOS 2018

   

  Sessió presentació: 29/06/2017

  Fem les nostres propostes

  pics 02

  Pensant en la ciutat, en el benefici comú, sent sostenibles...

  Cada vallenc i vallenca major de 16 anys empadronat a Valls pot fer un màxim de 3 propostes tenint en compte els criteris marcats:

  • Que no superin la quantitat global destinada en la partida de pressupost participatiu, 140.000 €.
  • Que siguin competència municipal.
  • D’interès general per la ciutat o barri.
  • No plurianuals, que no tinguin afectació en el pressupost de més d’un any.
  • Amb cost de manteniment sostenible.
  • Que no suposin contractació de nou personal.
  • Que es trobin dintre de la partida d’inversions.
  • Que no estiguin incloses dintre d’altres actuacions vinculades a la recepció de possibles subvencions externes.
  • Amb les dades de la persona que les ha elaborat (nom i cognoms, DNI i telèfon i/o email de contacte).

   

  Propostes presentades

   

  Les propostes es podran realitzar a través de les instàncies facilitades que caldrà presentar a l’OAC entre el 3 i el 21 de juliol de 2017.

  Prioritzem Propostes

  pics 03

  En el cas que el nombre de propostes recollides sigui inviable per realitzar la validació tècnica amb les màximes garanties, s’obrirà una fase de deliberació a través de sessions de debat que permetin que totes aquelles persones que han fet propostes tinguin l’oportunitat de fer-ne una priorització conjunta amb l’objectiud’escollir-ne un màxim de 50 que seran les que passaran a la validació tècnica.

  Finalment, en aquesta edició, la del 2018, no s'ha dut a terme aquesta fase donat que la quantitat de propostes rebudes ha estat assumible per fer-ne la validació tècnica

   

  Dates: A determinar

   

  Validació de les propostes

  pics5 01

  Una comissió tècnica municipal, creada per al procés, serà l’encarregada de valorar les propostes recollides, per tal de:

  • Confirmar que compleixen els criteris establerts.
  • Confirmar la seva viabilitat tècnica.
  • Fer-ne el càlcul del cost econòmic aproximat.

  L’ajuntament publicarà, en lloc destacat, l’informe provisional de validació de les propostes i s’obrirà un període de 5 dies per tal que els proposants puguin resoldre qualsevol dubte sobre la validació. Transcorreguts aquests 5 dies l’Ajuntament de Valls publicarà a la seva pàgina web l’informe definitiu de validació de propostes

   

  PDF INFORME VALIDACIÓ PROPOSTES

   

  Dates: agost - setembre 2017

   

  Coneguem els resultats

  pics2 02

   

  El dia 1 de desembre al Teatre Principal es va realitzar la sessió de presentació dels resultats de les votacions dels pressupostos participatius 2018 i les propostes que n'han sortit guanyadores.

  Finalment, per a tancar el procés, totes les persones interessades poden valorar el procés a través del formulari d'avaluació online habilitat del 4 al 15 de desembre.

  Veure els resultat de la votació de les propostes

   

   

  ENQUESTA D'AVALUACIÓ

  Dates: Desembre 2017