Estand del Parc de Nadal

Estand del Parc de Nadal

  • Dia: 15 i 16/12/2018
  • Hora: De 10 a 21 h
  • Lloc: C. de la Cort, davant capella del Roser

Descripció:

Estand del Parc de Nadal. Taller amb Cel Rogent i recollida dels darrers materials reutilitzables per al Parc, dedicat enguany als contes.