Il.luminació de quatre passos de vianants mitjançant sensors