Realització d’un pipican al barri de Mas Clariana o de les Comarques