A on?

A on?

Les oficines del Centre Cívic de Valls s'ubiquen a la primera planta de l'equipament de Ca Creus, on també s'hi troba la Biblioteca Carles Cardó i la Xarxa de Cultura. L'equipament es troba al carrer Sant Pere, 2 (43800 Valls).

A on?