Normativa i preus

Normativa i preus

La programació del Centre Cívic és de caràcter trimestral i s'ofereixen tres programacions l'any (de setembre a juny). Per tal d'oferir oportunitats a tothom, cada trimestre caldrà realitzar una nova inscripció. No s'admeten reserves prèvies de places i aquesta quedarà reservada una vegada fet el pagament corresponent.

L'organització es reserva el dret de modificar la programació per causes alienes o en el cas que no hi hagi el mínim de persones inscrites necessàries pel desenvolupament de l'activitat.

Descomptes: els preus públics del Centre Cívic contemplen descomptes per a determinades situacions familiars i personals. Realitzeu la consulta en el moment de realitzar la inscripció. (enllaç a PDF de l'ordenança reguladora de peu públic del Centre Cívic).