Carnaval Infantil

Carnaval Infantil

BASES DEL CONCURS DE DISFRESSES ONLINE DEL CARNAVAL INFANTIL DE VALLS 2021

1. Per a participar cal que pengeu la vostra fotografia a instagram amb les etiquetes (hashtags) #Carnavalinfantil2021 i #CentreCívicValls de l'11 al 14 de febrer de 2021, dates d'inici i finalització del concurs. En el cas que s'utilitzi una única etiqueta, la foto no es considerarà vàlida. Pujar les fotografies amb aquestes etiquetes implica participar en el concurs, acceptar-ne les bases i la normativa d'ús d'instagram.

2. Els i les participants cal que tinguin un perfil públic o obert a instagram i sigui seguidor o seguidora del perfil @centrecivicvalls.

3. Podran participar al concurs les persones fins a 14 anys.

4. Cada concursant hi pot participar amb tantes fotografies com desitgi sempre i quan siguin inèdites del Carnaval Infantil de Valls 2021. Només es valorarà la primera fotografia del post, en el cas que en un mateix post n’hi hagi vàries, de manera que es recomana penjar-les per separat. No es tindran en compte les fotografies efímeres penjades a la història, ni els vídeos.

5. El dimecres 17 de febrer el jurat escollirà les fotografies finalistes en funció de l’originalitat, el seu valor artístic, identificatiu i genuí de la festa. Es donaran quatre premis amb les següents categories: la disfressa més artesana, la disfressa més vallenca, la disfressa més vírica i la més familiar.

6. El premi consta d’un xec de 50€ per a bescanviar en les botigues associades a Comerç de Valls.

7. Les fotografies guanyadores es faran públiques als perfils d'instagram i facebook del Centre Cívic de Valls.

8. Un cop s'hagi notificat el veredicte, les persones de les fotografies guanyadores hauran de facilitar-nos les seves dades personals i de contacte per tal que els sigui lliurat el premi.

*La decisió del jurat serà inapel·lable, fins i tot en el cas que algun premi es pugui declarar desert.

9. Els i les participants cedeixen els drets d'imatge de les fotografies presentades a concurs a l’Ajuntament de Valls perquè les puguin utilitzar per a promocionar la festa i per publicar-les al web i xarxes socials.

10. Els organitzadors del concurs es reserven el dret de desqualificar aquelles fotografies que puguin ser considerades ofensives o inoportunes segons el seu propi criteri.

11. La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.