Trànsit pacificat

Trànsit pacificat

Al Barri Antic, prioritat pels vianants i bicicletes

La Regidoria de Mobilitat, en la línia de donar prioritat a vianants i bicicletes a la ciutat de Valls, ha concretat el pla de pacificació del trànsit al Barri Antic, amb una nova senyalització viària vertical i horitzontal que marca els límits de velocitat de circulació de vehicles i estableix la prioritat per a vianants i bicicletes. La Regidoria també ha apostat per dotar el barri de 80 places d'aparcament per a bicicletes distribuïdes en deu punts diferents.

La nova senyalització estableix clarament la prioritat de pas de vianants i bicicletes i així, el tomb de muralles (muralles de Sant Antoni, del Castell, de Sant Francesc, del Carme i el Portal Nou) es converteixin en vies compartides entre vehicles motoritzats i bicicletes. D’aquesta manera, les muralles i el carrer de Sant Francesc tenen limitada la velocitat a 30 Km/h, mentre que a l’interior de carrers del Barri Antic la velocitat màxima és de 20 Km/h.

Aquestes mesures fomenten els desplaçaments a peu i milloren el confort i la major seguretat dels vianants com a protagonistes de la nova ordenació. D’aquesta manera, en el pla de pacificació del trànsit de vehicles al Barri Antic es fomenta la cohesió social, la seguretat viària i la qualitat ambiental com a triple objectiu per tal d’aconseguir una mobilitat més eficient, sostenible i segura.

 

 fullet TRANSIT zona 30 1 fullet TRANSIT zona 30 2