Coneixement de l'entorn

Coneixement de l'entorn

Coneixement de l'entorn

El Departament de Sostenibilitat té com a objectiu difondre entre la població el coneixement de l'entorn natural del nostre municipi.

 

Activitats

1. Itineraris senyalitzats o descrits

Coneixement de l'entorn

El nostre municipi no és només ciutat. Hi ha una gran extensió de boscos, camps de conreu, muntanyes, torrents, rases, llogarets i espais d'interès natural, històric i cultural que val la pena conèixer. Per facilitar la descoberta d'aquests espais, hi ha diverses rutes senyalitzades o bé amb fulletons descriptius editats:

 • Ruta dels Paisatges del Camp: ruta pel mosaic agro-forestal del nord del municipi, encaminat a conèixer els principals elements que formen el paisatge d'aquell entorn.
 • Ruta dels Boscos de Valls: ruta que discorre pels Boscos de Valls per tal de descobrir els elements naturals, culturals i històrics d'aquell emblemàtic entorn.
 • Ruta del Pont de Goi: en aquest itinerari recorrerem l'oest del terme per tal de conèixer la Granja de Doldellops, l'entorn del riu Francolí, i l'espai històric del Pont de Goi.

També podeu consultar altres rutes senyalitzades al web de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC)

 

2. Els torrents de Valls

Coneixement de l'entorn

Possiblement la mostra més important d'espais d'interès natural del nostre municipi, deixant a banda els espais de la serralada pre-litoral, siguin els Torrents de Valls: el torrent del Catllar, el de la Xamora i el del Sant Pou, que travessen i envolten la ciutat de nord a sud. Al sud-oest de la ciutat conflueixen en un sol curs, el torrent del Puig, que va a parar al riu Francolí, a uns 3 Km de Valls. El riu Francolí també constitueix un altre dels espais d'interès.

Tradicionalment a aquestes lleres se les ha anomenat “torrents” a causa de les seves dimensions relativament petites respecte altres rius. Però entesos dins de l’entorn mediterrani, i considerant que porten un cabal permanent d’aigua, es pot afirmar que els Torrents de Valls realment són petits rius. Aquest fet els confereix una importància ecològica encara més notable. Aquestes aigües comencen a aflorar aproximadament a partir de la via del tren, nivell al qual la llera talla el nivell freàtic de l’aqüífer i apareixen innombrables fonts. La presència de cabal superficial constant als torrents ha permès el desenvolupament d’una vegetació de ribera, formada per omedes, alberedes, salzedes i bardisses, comunitats lacustres i dulciaqüícoles.

Quant a la fauna, els ocells passeriformes són els més representatius amb diferència sobre els rèptils i amfibis.

Els torrents de Valls generen un conjunt de beneficis tant per a la flora i la fauna, com per als éssers humans i per al medi ambient en general. Es poden resumir, entre d’altres, en els següents:

 • Recollida i canalització de les aigües pluvials.
 • Són un veritable pulmó verd de la ciutat.
 • Regulen la temperatura i la humitat de la ciutat.
 • Regulen l’escolament superficial de l’aigua.
 • Eviten inundacions ja que la vegetació reté una part de l’aigua de pluja.
 • La vegetació de ribera protegeix el sòl.
 • Són un refugi de fauna, un abeurador i una font d’aliment per a molts animals salvatges.
 • Són un dels corredors ecològics més importants i sens dubte els més continus entre els ecosistemes litorals i la serralada pre-litoral al Camp de Tarragona.
 • Són una part important del paisatge urbà de la ciutat.
 • Són part del patrimoni històric, cultural i social de Valls.
 • Són una font de riquesa i d’aigua que ha permès el desenvolupament econòmic de la ciutat.

Malgrat  aquests i altres beneficis que ens proporcionen, els Torrents de Valls s’han vist sotmesos a una gran quantitat d’impactes i pressions: abocaments de residus, d’aigües residuals, desforestació, canvis en el seu traçat, etc. Un dels elements que més agressions ha patit és la vegetació de ribera, que durant molts anys es va anar degradant a causa de diversos factors, tant naturals com antròpics:

 • El règim torrencial que produeix l’encaixonament de les lleres.
 • L’ocupació dels marges.
 • La contaminació de l’aigua.
 • La degradació de l’entorn.
 • L’existència del sistema de sanejament a base de col·lectors.

Afortunadament, aquesta tendència ha començat a canviar i poc a poc, cada cop més ciutadans senten com a seus els torrents. Aquesta inversió de tendència no hauria sigut possible sense una tasca contínua d’educació ambiental per donar a conèixer els torrents a la població i sense una aposta decidida des de l’administració local.

Amb la intenció de protegir aquests espais a nivell local i de regular-hi els usos permesos, l'any 2006 es va redactar el “Document Marc per al futur Pla Especial dels Torrents de Valls”, i actualment s'està redactant el Pla Especial Urbanístic dels Torrents de Valls.

 

Documents