Calendari Escolar 2023-24

Calendari Escolar 2023-24

Calendari Escolar per al Curs 2023/2024

Inici i Finalització de les Classes

Detallem a continuació l'inici i la finalització de les classes per al curs 2023/2024:

 • Inici de les Classes

  • Segon cicle d'Ed. Infantil, Educació Primària i ESO: 6 de setembre de 2023.
  • Batxillerat, Cicles formatius de grau bàsic, Cicles formatius de grau mitjà, Cicles formatius de grau superior, Programes de formació i inserció, Programes formatius específics, Cursos d’accés a CFGM i CFGS: 12 de setembre de 2023.
  • Centres de Formació d'Adults: No més tard del 18 de setembre de 2023.
  • Escoles Oficials d'Idiomes: 25 de setembre de 2023.
 • Finalització de les Classes

  • Segon cicle d’educació infantil, Primària. ESO i Batxillerat: 21 de juny de 2024.
  • Els ensenyaments de règim especial, formació professional i centres de formació d’adults acaben d’acord amb la seva programació acadèmica.

Festius i Vacances

A continuació es presenten els períodes festius i de vacances per al curs 2023/2024:

 • Nadal: Del 21 de desembre del 2023 al 7 de gener de 2024, ambdós inclosos.
 • Setmana Santa: Del 23 de març a l’1 d’abril del 2024, ambdós inclosos.
 • Dies de lliure disposició: 13 d’octubre del 2023, 7 de desembre del 2023, 5 de febrer del 2024, 2 i 3 de maig del 2024.
 • Festes locals: 2 de febrer del 2024 i 26 de juny del 2024.

Referència: ORDRE EDU/113/2023, de 26 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2023-2024.