Centre Obert El Refugi

Centre Obert El Refugi

El Decret 284/96 de 23 de juliol, definex els centres oberts com a :

"serveis diürns que realitzen una tasca preventiva, fora de l'horari escolar, que donen suport, estimulen i potencien l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensen les deficiències sòcioeducatives de les persones ateses. Disposaran com a mínim d'un professional titulat en pedagogia, psicologia, psicopedagogia, treball social o educació social, el qual exercirà funcions de director/coordinador. "

 

El Centre Obert El Refugi és un servei municipal d'atenció als joves, adscrit als Serveis Socials Municipals.

Té una capacitat de 32 joves, d'entre 13 i 18 anys.

Com a recus preventiu, desenvolupa un treball destinat a:

  • Potenciar l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat dels nens/es, així com la seva socialització a partir del lleure.

  • Reforçar els processos d'aprenentatge bàsics adquirits a l'escola, per una promoció social dels nens.

  • Compensar dèficits socioeducatius per tal de prevenir situacions de risc de menors amb la finalitat d'evitar el deteriorament i millorar la seva qualitat de vida.

  • Oferir suport i treballar la implicació dels pares/tutors en l'evolució de l'infant.

  • Educar per a la salut

 

Centre Obert El Refugi

 

Adreça: Muralladel Carme, 24 bxs. 43800 Valls. Telf. 977 63 60 10 ext. 2226

Destacats

Serveis Socials Municipals
Centre Obert El Refugi
Pla Ciutadà d'Immigració de Valls
Centre Obert Portal Nou
Hort de Vilaniu
Pla d'Inclusió i Cohesió Social