Centre Obert El Refugi

Centre Obert El Refugi

El Decret 284/96 de 23 de juliol, definex els centres oberts com a :

"serveis diürns que realitzen una tasca preventiva, fora de l'horari escolar, que donen suport, estimulen i potencien l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensen les deficiències sòcioeducatives de les persones ateses. Disposaran com a mínim d'un professional titulat en pedagogia, psicologia, psicopedagogia, treball social o educació social, el qual exercirà funcions de director/coordinador. "

 

El Centre Obert El Refugi és un servei municipal d'atenció als joves, adscrit als Serveis Socials Municipals.

Té una capacitat de 32 joves, d'entre 13 i 18 anys.

Com a recus preventiu, desenvolupa un treball destinat a:

  • Potenciar l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat dels nens/es, així com la seva socialització a partir del lleure.

  • Reforçar els processos d'aprenentatge bàsics adquirits a l'escola, per una promoció social dels nens.

  • Compensar dèficits socioeducatius per tal de prevenir situacions de risc de menors amb la finalitat d'evitar el deteriorament i millorar la seva qualitat de vida.

  • Oferir suport i treballar la implicació dels pares/tutors en l'evolució de l'infant.

  • Educar per a la salut

 

Centre Obert El Refugi

 

Adreça: Muralladel Carme, 24 bxs. 43800 Valls. Telf. 977 63 60 10 ext. 2226

Destacats

Serveis Socials Municipals
Centre Obert El Refugi
Pla d'Inclusió i Cohesió Social
Pla Ciutadà d'Immigració de Valls
Centre Obert Portal Nou
Hort de Vilaniu