Creu Roja Assemblea Comarcal de l'Alt Camp

Destacats

Centre Obert El Refugi
Centre Obert Portal Nou
Pla d'Inclusió i Cohesió Social
Hort de Vilaniu
Pla Ciutadà d'Immigració de Valls
Serveis Socials Municipals