Porta Oberta - Salut Mental

Destacats

Pla d'Inclusió i Cohesió Social
Serveis Socials Municipals
Centre Obert Portal Nou
Centre Obert El Refugi
Hort de Vilaniu
Pla Ciutadà d'Immigració de Valls