Porta Oberta - Salut Mental

Destacats

Centre Obert Portal Nou
Pla d'Inclusió i Cohesió Social
Hort de Vilaniu
Serveis Socials Municipals
Centre Obert El Refugi
Pla Ciutadà d'Immigració de Valls