Centre Obert Portal Nou

Centre Obert Portal Nou

El Decret 284/96 de 23 de juliol, definex els centres oberts com a :

"serveis diürns que realitzen una tasca preventiva, fora de l'horari escolar, que donen suport, estimulen i potencien l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensen les deficiències sòcioeducatives de les persones ateses. Disposaran com a mínim d'un professional titulat en pedagogia, psicologia, psicopedagogia, treball social o educació social, el qual exercirà funcions de director/coordinador. "

 

El Centre Obert Portal Nou és un servei municipal d'atenció a la infància, adscrit als Serveis Socials Municipals.

Té una capacitat de 40 infants, d'entre 3 i 12 anys.

Com a recurs preventiu desenvolupa un treball destinat a:

  • Aportació de modes, normes i pautes de convivència.
  • Promoure hàbits d'higiene i salut.
  • Afavorir l'adquisició d'actituds cíviques
  • Treballar les habilitats personals i socials.
  • Realitzar activitats educatives i de lleure.
  • Suport a les relacions familiars.

 

Centre Obert Portal Nou

 

Adreça: Muralladel Carme, 24 bxs. 43800 Valls. Telf. 977 63 60 10 ext. 2225

Destacats

Centre Obert El Refugi
Pla d'Inclusió i Cohesió Social
Pla Ciutadà d'Immigració de Valls
Serveis Socials Municipals
Hort de Vilaniu
Centre Obert Portal Nou