Autorització d'abocament d'aigües residuals al clavegueram

Autorització d'abocament d'aigües residuals al clavegueram

Autorització d'abocament d'aigües residuals al clavegueram

El Departament d'Activitats gestiona la tramitació de les sol·licituds d'Autorització d'Abocament d'Aigües Residuals al Clavegueram.

D'acord amb el Decret 130/2003, les activitats incloses als annexos C, D i E del CCAE-93 i aquelles generin abocaments superiors a 6.000 m3/any, han d'obtenir un permís d'abocament al clavegueram públic. Per tant, aquelles activitats que aboquen al clavegueram municipal han d'obtenir un permís expedit per l'Ajuntament.

 

Documentos

  • Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament. 
  • Reglament regulador d'aigües residuals al clavegueram dels nuclis urbans del municipi de Valls.

NOTA: La normativa anterior se cita únicament a títol indicatiu. Consulteu sempre la darrera versió de la normativa aplicable, ja que pot haver estat modificada amb posterioritat a la seva publicació, així com qualsevol altra normativa sectorial que pugui haver aparegut.

 

Tràmits relacionats

  • Sol·licitud d'autorització d'abocament d'aigües residuals al clavegueram.