Informes de compatibilitat urbanística

Informes de compatibilitat urbanística

Informes de compatibilitat urbanística

El Departament d'Activitats gestiona la tramitació de les sol·licituds d'Informes de Compatibilitat Urbanística. D'acord amb l'article 60 de la Llei 20/2009, el titular ha d'adjuntar a la seva sol·licitud d'autorització o de llicència d'activitat un Informe de Compatibilitat Urbanística que garanteixi que l'activitat és compatible amb l'ordenació urbanística vigent.

 

Documents

  • Ordenança reguladora del sistema municipal d’intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions que es desenvolupen al terme municipal de Valls.
  • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

NOTA: La normativa anterior se cita únicament a títol indicatiu. Consulteu sempre la darrera versió de la normativa aplicable, ja que pot haver estat modificada amb posterioritat a la seva publicació, així com qualsevol altra normativa sectorial que pugui haver aparegut.

 

Tràmits relacionats

  • Sol·licitud d'Informe de Compatibilitat Urbanística.