Contaminació acústica

Contaminació acústica

acusticEl Departament d'Activitats vetlla per la prevenció de la contaminació acústica al municipi, i s'encarrega de controlar el compliment de la mateixa per part d'activitats, en les relacions de veïnatge, etc.
Les dues eines principals que permeten gestionar la problemàtica de la contaminació acústica són l'ordenança municipal i el Mapa de Capacitat Acústica.

 

 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I LES VIBRACIONS AL TERME MUNICIPAL DE VALLS

Es tracta de la normativa que regula tots els aspectes de contaminació acústica i vibracions de competència municipal. Descarrega el text íntegre prement aquest enllaç

 

Descarregar ordenança

 

 

Mapa Capacitat Acustica Valls

Es tracta de la cartografia que divideix el terme en diferents zones de sensibilitat acústica. En cadascuna d'elles es permet una major o menor quantitat de soroll en funció dels usos del sòl predominants en ella.

  Valls Mapa Capacitat Acustica APROVADA301017 35

 

ÀREES A

 

ÀREES B

 

ÀREES C

 

 

Documents

  • Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
  • Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos.

NOTA: La normativa anterior se cita únicament a títol indicatiu. Consulteu sempre la darrera versió de la normativa aplicable, ja que pot haver estat modificada amb posterioritat a la seva publicació, així com qualsevol altra normativa sectorial que pugui haver aparegut.